Hoppa till innehållet

Du är här:Start > Ansök

Urvalsgrunder till Kristinaskolan, antagna 201021

Urvalsgrunder förskola
1. Syskonförtur, där den sökande har syskon på förskolan
2. Ködatum

Urvalsgrunder förskoleklass
1. Organisatorisk närhet dvs. barn som går på Kristinaskolans förskola har förtur
2. Ködatum

Urvalsgrunder grundskolan
1. Organisatorisk närhet dvs. barn som går i Kristinaskolans förskoleklass har förtur
2. Syskonförtur där den sökande har syskon på grundskolan
3. Ködatum

Anmärkning:
• Om sökande tackar nej till plats förloras platsen men man är välkommen att söka igen senare. Rätten till syskonförtur förloras om sökande tackar nej vid två tillfällen.
• Syskonförtur kan inte åberopas efter att skolan har erbjudit någon annan en plats även om det barnet/eleven ännu inte är inskriven, ex till terminsstart.
• Det är den sökandes ansvar att se till att korrekta adress och telefonuppgifter är lämnade. Om skolan vid eventuell tilldelning av plats inte får tag på den sökande kommer den sökande att strykas från kön.

Klicka på önskat dokument!

Elevanmälan

För att ansöka om plats i Kristinaskolans förskola, klicka här.

För att ansöka om plats i förskoleklass och klass 1-9 på Kristinaskolan, klicka här.

Ledighetsansökan

Ansök till dina barns lärare via Admentum god tid innan önskad ledighet. OBS: Är ni två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna bekräfta ledighetsansökan