Hoppa till innehållet

Du är här:Start > Ansök

Urvalsgrunder till Kristinaskolan, antagna 3 oktober 2017

Urvalsgrunder förskola
1. Syskonförtur, där den sökande har syskon på förskolan
2. Ködatum

Urvalsgrunder förskoleklass
1. Organisatorisk närhet dvs. barn som går på Kristinaskolans förskola har förtur
2. Ködatum

Urvalsgrunder grundskolan
1. Organisatorisk närhet dvs. barn som går i Kristinaskolans förskoleklass har förtur
2. Syskonförtur där den sökande har syskon på grundskolan
3. Ködatum

Anmärkning:
• Om sökande tackar nej till plats men ändå vill stå kvar i kön kommer nytt ködatum ges och ev. rätt till syskonförtur förloras om ni tackar nej för tredje gången.
• Syskonförtur kan inte åberopas efter att skolan har erbjudit någon annan en plats även om det barnet/eleven ännu inte är inskriven, ex till terminsstart.
• Det är den sökandes ansvar att se till att korrekta adress och telefonuppgifter är lämnade. Om skolan vid eventuell tilldelning av plats inte får tag på den sökande kommer den sökande att strykas från kön.

Klicka på önskat dokument!

Elevanmälan

Fylls i för att anmäla nya barn till förskolan eller elever till förskoleklass eller grundskola på Kristinaskolan.

Ledighetsansökan

Fylls i och lämnas till klasslärare i god tid innan önskad ledighet.