- Nyheter http://www.kristinaskolan.se Nyheter från sv-se © 1995 - 2021 () () Mon, 22 Feb 2021 17:15:00 +0100 Mon, 22 Feb 2021 17:15:00 +0100 http://www.rssboard.org/rss-specification 1 - Nyheter http://www.kristinaskolan.se Nyheter från <![CDATA[Uppdatering med anledning av coronaviruset]]> Mon, 22 Feb 2021 17:15:00 +0100 Information från Kristinaskolan
Till vårdnadshavare med barn på Kristinaskolan.

Detta gäller om ditt barn har symptom som inte gått över på ett dygn
Om ditt barn har symtom, som inte gått över inom 24 timmar, ska du testa ditt barn för covid-19. Ditt barn får inte gå till skolan förrän ni fått svar på provtagningen.
Om ditt barn har symtom som går över inom 24 timmar behöver du inte testa ditt barn för covid-19. Ditt barn får gå tillbaka till skolan när han eller hon har varit helt frisk i två dagar.

Detta gäller för barn som varit utomlands
Kristinaskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten säger att:
• Barn stannar hemma och undviker nära kontakter med andra i sju dagar. Det gäller även om tester visar att barnet inte har covid-19.
• Testa barnet för covid-19 så snart som möjligt efter ankomst till Sverige.
• Testa barnet igen för covid-19 på dag fem efter ankomst till Sverige.

Läs mer Folkhälsomyndighetens webbplats.

Har du frågor eller funderingar kontaktar du ditt barns skola.
Läs mer om covid-19 och vad som gäller för grundskoleförvaltningen.

]]>
<![CDATA[Information från rektor- uppdatering]]> Tue, 26 Jan 2021 21:32:00 +0100 Vi går nu in i växelvis distans- och närundervisning för eleverna på högstadiet. Varje klass i år 7-9 får information om vad som gäller för just dem av sina lärare.

]]>
<![CDATA[Information till högstadiet]]> Sat, 09 Jan 2021 10:34:00 +0100 Alla i åk 7-9 har fått följande information på Admentum. Där finns också ett formulär ni ska fylla i! Är du/ditt barn elev på Kristinaskolan behöver du alltså gå in på Admentum och göra det.

-------------------------------

Gott Nytt år till er alla!

Utifrån Smittskydd Västra Götalands rekommendationer kommer åk 7-9 att gå över till distansundervisning från och med måndag 11 januari och till och med 24 januari.

Detta kommer påverka oss alla på många olika sätt. Men vi hoppas att vi tillsammans kan göra det till två bra veckor.
• I stora drag kommer eleverna att följa ordinarie schema, men hemifrån via dator.
• Elever som önskar kan komma till skolan varje dag och hämta en matlåda. Detta ska anmälas innan av vårdnadshavare via nedan formulär.

På måndag behöver eleverna komma till skolan för att hämta dator och böcker samt få en uppstart av sina klassföreståndare. Sedan kommer ordinarie lektioner starta på tisdag morgon. Om eleven inte kan komma till skolan denna tid pga sjukdom måste ni som vanligt meddela detta via Admentum.

Måndag 11/1
Åk 7 12.00-13.30 börjar med lunch
Åk 8 9.00-10.00 Från och med kl.10.45 kommer eleverna ha möjlighet att ta med sig en lunchlåda hem om de önskar.
Åk 9 10.00-11.00 Elever som önskar kan ta en matlåda med sig hem

• Ta med en väska (ryggsäck eller annan mer ordentlig) för att frakta dator och böcker i. Eleverna har ansvaret för att datorn inte går sönder på grund av oaktsamhet.


Charlotte Aspman, rektor

]]>
<![CDATA[Skolstart måndag 11/1 2021]]> Sat, 09 Jan 2021 10:02:00 +0100 Gott Nytt år till er alla!
Tänk att det varje år vänder. Efter 21 december går vi mot ljusare tider. Vi hoppas i år att vi också ska gå mot ljusare tider i vår pandemisituation.

På måndag 11 januari är det på nytt terminsstart. Elever i förskoleklass Ä åk 6 går enligt ordinarie schema.
Eleverna i åk 7-9 kommer gå över till distansundervisning de närmsta veckorna enligt Smittskydds rekommendationer.

Det är nu viktigt att vi alla fortsätter med de anpassningar vi gjort utifrån Covid-19. Om någon i familjen, speciellt om det gäller en elev, blir bekräftat smittad är det viktigt att ni meddelar skolan.

För mer information om vad man ska tänka på så är Göteborgs stads sida informativ.
https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media/aktuelltarkivet/aktuellt/18b9930e-d34c-4d6a-817a-c1b8e74e5f9f#Z7_42G01J41KGV2F0ALK2K1SN1M75

___________________

Charlotte Aspman, rektor

]]>
<![CDATA[Uppdatering från rektor med anledning av coronaviruset]]> Sat, 31 Oct 2020 16:58:00 +0100 From igår torsdag gäller nya striktare restriktioner med anledning av läget i Västra Götaland.

Skolan och undervisningen fortgår och fortsatt gäller tidigare råd kring att stanna hemma vid sjukdom och noggrann handhygien.

Några förändringar vi gjort:
-Vi uppmanar nu till digitala utvecklingssamtal där sådant är möjligt.
-På fritids kommer hämtning och lämning att ske på utsidan. Om du ska hämta på fritids ringer du på ringklockan och väntar tills någon kommer. Vid regn kan ni ringa innan så barnet hinner bli klar tills ni kommer.
-Alla besök på skolan måste avtalas.

Vi håller som bäst på att planera för hur julavslutningen kommer att bli. Det vi vet är att den inte kommer att vara tillsammans med föräldrar och vårdnadshavare. Vi återkommer närmare med mer information.

Länk till ytterligare information.

Uppdatering 201115

Tack för er förståelse.

Vänliga hälsningar Charlotte Aspman, rektor

]]>
<![CDATA[Uppdaterade riktlinjer med anledning av coronaviruset]]> Mon, 07 Sep 2020 20:54:00 +0200 Vårdnadshavare och elever på Kristinaskolan!

Nu har vi gått ett par veckor i skolan och som vanligt vid skolstart så får vi en topp av förkylningar. I år tänker vi lite extra på detta. Det är viktigt att man är hemma vid alla förkylningssymptom och väntar 48 timmar som symptomfri innan man går tillbaka till skolan.

Nu har folkhälsomyndigheten öppnat upp för att skolbarn ska kunna testa sig för Covid-19 för att få en snabbare återgång till skolan. Detta innebär för de elever som väljer att testa sig.:

1. Från det att man testat sig fram till dess man får ett svar betraktas man som sjuk och ska vara i karantän.
2. Om eleven får ett positivt svar, dvs är smittad: Stanna hemma tills hen är helt symptomfri. Kontakta skolan (mentor, skolsköterska eller rektor). Eleven kan återgå till skolan även om den har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan hen blev sjuka, och om den varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.
3. Om eleven får ett negativt svar, dvs inte är smittad av coronavirus: När allmäntillståndet är så pass bra att eleven kan vara i skolan är den välkommen tillbaka. Framförallt behöver ni inte vänta 48 timmar innan återgång.

]]>
<![CDATA[Viktig information angående skolstarten]]> Sat, 15 Aug 2020 14:53:00 +0200 Välkomna tillbaka till Kristinaskolan onsdag 19 augusti.
Med anledning av fortsatta restriktioner, kommer uppstarten se lite annorlunda ut för eleverna på Kåpan.

Starttider för de olika klasserna:
Förskoleklassen och åk 1: kl.9.00 på utsidan av skolan.
Åk 2 och 3: kl.9.30 i sina klassrum.
Åk 4: kl.9.00 utanför sitt klassrum.
Åk 5 och Åk 6: Kl.9.30 i sina klassrum
Åk 7-9: Kl.9.00 i sina klassrum

I förskoleklassen och åk 1 är en vårdnadshavare per barn är välkommen att komma med. Övriga klasser har upprop utan vårdnadshavare.

Alla slutar kl.11.00

Välkomna till ett fantastiskt år på Kristinaskolan!
/Charlotte Rektor

]]>
<![CDATA[Läsårstider läsåret 20-21]]> Wed, 12 Aug 2020 22:03:00 +0200 Läsåret 20-21

ht-20
Förskola och fritids öppnar 3 augusti.

19/8 Upprop för klass F-9.

22/9 Studiedag för lärarna. Ingen skola för eleverna.

26-30/10 (vecka 44) Höstlov för eleverna. 26/10 är även fritids och förskola stängt.

18/12 Julavslutning på kvällen.

vt-21
Fredag 8/1 är studiedag för all personal och skola, fritids och förskola har stängt.

Skolstart för eleverna måndag 11/1 2021, enligt schema.

Sportlov vecka 7 (15/2-21/2 2021)

Långfredag 2/4

Påsklov vecka 14 (5/4-9/4 2021)

Kristi himmelsfärd 13/5

Klämdag 14/5

Stängningsdag 14/6

]]>
<![CDATA[Sommarhälsning från rektor Charlotte]]> Mon, 15 Jun 2020 16:37:00 +0200 Lyssna på rektorns sommarhälsning!

Klicka här.

]]>
<![CDATA[Viktiga datum i sommar]]> Thu, 21 May 2020 19:27:00 +0200 Tisdag 9 juni läsårsavslutning.

Onsdag 10 juni utvärderingsdag. Skola, fritids och förskola har stängt.

Fredag 19 juni, midsommarafton, är det stängt.

Vecka 28-31 är det semesterstängt.

Måndag 3 augusti öppnar förskola och fritids.

Onsdag 19 augusti upprop för klass F-9. Välkomna!

]]>
<![CDATA[Lite information i vårtider]]> Thu, 07 May 2020 16:03:00 +0200 Så har våren riktigt slagit ut och skolavslutningen närmar sig med stormsteg. Lite information om vad som händer den sista månaden:
25 maj Studiedag - förskola och fritids öppet.
4 juni Vildmarksdagen kommer i år att arrangeras stadievis som en halvdags friluftsdag.
9 juni skolavslutning -I år kommer vi inte ha gemensam avslutning med elever och föräldrar.
I förskoleklass till åk 6 kommer avslutningen ske på skoltid med en högtidsstund tillsammans i klassrummet.
Högstadiets elever kommer ha en lite mer cermoniell avslutning i Gunnareds kyrka kl.17.00. Även denna utan familj. Mer information kommer till er det berör.
10 juni Stängningsdag - förskola och fritids inte öppet
Fritids i sommar: Lämna in de tider ni behöver plats på fritids. v.28-31 har vi sommarstängt.

Så vill jag bara påminna om ett par av de förhållningsregler som gäller:
* Friska barn ska vara i skolan och sjuka barn ska vara hemma.
* Om man som vårdnadshavare är permitterad behåller barnen fritidsplatsen, men ska bara vara på fritids den tid vårdnadshavaren arbetar. Ex. Om en vårdnadshavare är permitterad på måndagar ska eleven gå hem direkt efter skolan på måndagar men är på fritids som vanligt övriga dagar.

Med vänliga hälsningar Charlotte Rektor

]]>
<![CDATA[Kristinaskolan och coronaviruset]]> Thu, 26 Mar 2020 17:05:00 +0100 Uppdatering från rektor 200326.

Om Kristinaskoan och coronaviruset covid-19

]]>
<![CDATA[Uppdatering om Kristinaskolan och coronaviruset]]> Thu, 19 Mar 2020 15:51:00 +0100 Vårt fokus just nu är att ha en så normal skolgång som möjligt. Än så länge hålls skolan öppen men vi har de senaste veckorna lärt oss att regeringens beslut kan gå snabbt. Det skulle också kunna vara så att vi temporärt behöver stänga om allt för många i personalen blir sjuka. Vi planerar därför för att på kort tid kunna ställa om till distansundervisning. Många klasser har nu testat att ha lektioner med hjälp av Google Meet för att vara förberedda.

Att många elever är hemma för att de är sjuka är bra, då följer vi folkmyndighetens råd. Men det är viktigt att alla friska elever är i skolan. Det är också viktigt att de elever som är hemma sjuka så snart som möjligt tar igen det de missat. Meddela gärna klassföreståndaren om ni som vårdnadshavare vill komma till skolan och hämta böcker för att eleven ska kunna arbeta hemma.

Om en elev insjuknar under dagen kommer personal att kontakta vårdnadshavaren. Om eleven inte kan gå hem själv väntar eleven, om möjligt i ett eget rum, tills vårdnadshavaren kommer. Vi önskar därför att ni som vårdnadshavare skyndsamt hämtar era barn om det skulle bli aktuellt.

Läs gärna vad folkhälsomyndigheten skriver:Information till förskola och skola

Med vänlig hälsning
Charlotte Aspman Rektor Kristinaskolan

]]>
<![CDATA[Kristinaskolan och coronaviruset]]> Sat, 07 Mar 2020 17:39:00 +0100 Uppdaterad info 15/3 2020

Utvecklingen av coronaviruset fortgår men råden för skola är fortfarande densamma. Är man frisk ska man vara i skolan och är man sjuk ska man vara hemma.

Det är viktigt att vi följer råden att vara hemma även vid förkylning. Glöm då inte meddela frånvaron.

Om det blir förändringar kommer de att meddelas på Admentum samt på vår hemsida.

Vi ser över vad vi gör för att minska risken för smittspridning och ser över vår organisation för att vara förberedda på hur vi ska agera om vi skulle få stort personalbortfall., eller skulle behöva planera för distansundervisning.

Vi följer de råd folkhälsomyndigheten ger och följer hur Göteborgs stad agerar.

Folkhälsomyndigheten: Länk till Folkhälsomyndigheten

Grundskoleförvaltningen: Länk till Grundskoleförvaltningen

Allt gott! Charlotte Aspman, Rektor

]]>
<![CDATA[Måndagen den 17 februari börjar vi använda vår nya lärplattform - Admentum.]]> Mon, 03 Feb 2020 20:09:00 +0100 En viktig nyhet! Måndagen den 17 februari börjar vi använda vår nya lärplattform - Admentum. Det betyder bland annat:
Sjukfrånvaro för elever ska anmälas i Admentum - inte i Skola24 (förutom i klass 9).
Läxor och prov meddelas via Admentum, inte via kalendern på denna klassida.
Klassbrev och klassinformation delas via Admentum. Dessutom kan det hända att ni ibland får personliga meddelande till er från någon på skolan via Admentum.
Introduktionen av Admentum sker steg för steg:
Vecka 5 får alla föräldrar på Kristinaskolan ett mejl, ett välkomstbrev om Admentum. (Meddela info@kristinaskolan.se om du inte har fått detta mejl.)
Måndag den 3 februari får alla elever och föräldrar detta välkomstbrev i pappersformat, för att ingen ska missa denna viktiga information.
Onsdag den 5 februari får alla föräldrar inloggningsuppgifter till ett eget konto i Admentum via ett mejl. (Meddela info@kristinaskolan.se om du inte får detta mejl.)
Måndag den 17 februari startdatum. Elever får inloggningsuppgifter och sjukfrånvaro ska börja anmälas via Admentum, inte Skola24.
Tisdag den 18 februari - frivillig informationsträff om Admentum kl 18.30 i matsalen på Kristinaskolan, Fjällkåpan.

]]>
<![CDATA[Besök från Skolministeriet i P1]]> Tue, 26 Nov 2019 21:35:00 +0100 Kristinaskolan kommer att få besök av en reporter från Sveriges radios program "Skolministeriet". De är nyfikna på hur det är på en konfessionell kristen skola. Vi berättar gärna om Kristinaskolan för alla som är intresserade. Reportern kommer att besöka klasser och intervjua personal och elever. Om reportern vill ha med någon elevintervju i radio kommer elev och vårdnadshavare att kontaktas för att ge sitt godkännande, alternativt säga nej till att intervjun sänds.

Har du frågor så kontakta rektor Charlotte; rektor@kristinaskolan.se

]]>
<![CDATA[Enkät till alla vårdnadshavare]]> Fri, 08 Nov 2019 16:58:00 +0100 Som en del i Skolinspektionens tillsyn av alla skolor i Sverige får alla vårdnadshavare möjlighet att framföra sina synpunkter. Inloggningsuppgifter till enkäten har ni fått hem via eleverna. Skolinspektionen påpekar att enkäten ska besvaras en gång per barn om man har flera barn på skolan. Svarsperioden är nu i november 2019.

]]>
<![CDATA[Höstlov]]> Sat, 19 Oct 2019 16:02:00 +0200 Vecka 44 är det höstlov för eleverna. Observera att även fritids och förskola har stängt måndag 28/10 eftersom all personal har utbildningsdag med Etikinstitutet den dagen.

]]>
<![CDATA[Information från skolledningen]]> Sat, 19 Oct 2019 15:59:00 +0200 Skolinspektionen skriver till alla elever och vårdnadshavare:

Skolinspektionen kommer på besök till
din skola
Skolinspektionen besöker regelbundet skolverksamhet i hela landet. Både kommunala och fristående skolor ingår i Skolinspektionens inspektion. Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Läs mer i det brev alla elever och vårdnadshavare fått hem.

]]>
<![CDATA[Friidrottsdagen är flyttad!]]> Thu, 05 Sep 2019 07:40:00 +0200 Kristinaskolans friidrottsdag är flyttad. Det datum vi planerar att ha den på är nu 19 september.

]]>
<![CDATA[Viktig information för läsåret 19-20]]> Tue, 27 Aug 2019 20:46:00 +0200 Till elever och vårdnadshavare på Kristinaskolan läsåret 19-20
Klicka i länken så får du dokumentet med viktig information om detta läsåret som vår biträdande skolledare Annika Rock Eliasson samlat.

]]>
<![CDATA[Läsårstider för läsåret 2019-2020]]> Fri, 28 Jun 2019 18:42:00 +0200 Här är läsårstiderna för läsåret 2019-2020:

Nu är läsårstiderna fastställda av rektor.
Förskola och fritids öppnar vecka 32.
HT-19 Skolstart 20/8 2019. Julavslutning kvällen den 19/12.
VT-20 Skolstart elever 8/1 2020. Skolavslutning em/kväll 9/6.
Lov för eleverna v.44, v.7 och v.15. Klämdag(lov) 22/5.
Stängningsdagar förskola, fritids: 15/8, 28/10 2019 och 7/1, 10/6 2020

Studiedag fredag 13/9 2019. Det kommer att bli fler under läsåret som meddelas senare.

]]>
<![CDATA[Skolstart 20 augusti]]> Fri, 14 Jun 2019 08:04:00 +0200 20 augusti är det upprop för eleverna i klass F-9 på förmiddagen. Vi önskar att föräldrar till eleverna i klass F-3 är med på samlingarna inne i klassrummen eftersom det är mycket information. Föräldrar till elever i andra klasser är också välkomna!

]]>
<![CDATA[Kristinaskolans sommaravslutning]]> Wed, 01 May 2019 11:49:00 +0200 Onsdag 12 juni kl 15.30 är det dags för Kristinaskolans sommaravslutning i St Pauli kyrka på Redbergsplatsen.

]]>
<![CDATA[Läsårstider läsåret 19-20]]> Mon, 29 Apr 2019 07:39:00 +0200 Rektor meddelar datum för skolstart och avslutningar läsåret 19-20, alltså nästa läsår.

Höstterminen 2019

Skolstart 20/8 2019

Julavslutning 19 december 2019

Vårterminen 2020

8 januari 2020

Sommaravslutning 9 juni 2020

Stängningsdagar 190815?, 191028, 200107, 200610
(med reservation för förändringar)

X

]]>
<![CDATA[Semesterstängt i sommar]]> Fri, 15 Mar 2019 14:37:00 +0100 Bra att veta för er föräldrar som vill planera för sommaren. Kristinaskolans fritids och förskola har sommarsemester och stängt veckorna 28-31.

]]>
<![CDATA[Ändrade datum för vårterminens studiedagar]]> Thu, 10 Jan 2019 15:27:00 +0100 Skolan kommer att ha studiedagar för personalen 6 mars och 29 maj. Då blir eleverna lediga. Fritids och förskola har öppet dessa två dagar.

OBS: Detta är nya datum, och det är dessa datum som gäller.

]]>
<![CDATA[Läsårstider 2018-2019]]> Mon, 22 Oct 2018 16:09:00 +0200 Läsårstider

Höstterminen: 180821-181220

Lov: 181029-181104 (v.44)

Studiedagar, elever lediga: 181203

Stängningsdagar, förskola och fritids: 180816, 181029


Vårterminen: 190108-190612

Lov: 190211-190217 (v.7), 190415-190418 (v.16), 190511

Studiedagar: 190306, 190529

Stängningsdagar, förskola och fritids: 190107, 190613 (midsommarafton helg-stängt)

Sommarstängt på fritids och förskola i sommar är veckorna 28-31.

]]>
<![CDATA[Här finns försäkringsbesked för elevernas olycksfallsförsäkring]]> Sun, 30 Sep 2018 20:28:00 +0200 Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring
För barn och ungdom i Göteborgs Stad, fr o m 2018-07-01 Ä 2019-06-30


Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Göteborgs
Stads verksamhetsområde. Klicka på Viktig information/Dokument för att läsa eller ladda ner försäkringsbeskedet.

]]>
<![CDATA[Simlyftet - simskola för förskoleklass och klass 2]]> Mon, 03 Sep 2018 21:34:00 +0200 Kristinaskolan är med i satsningen Simlyftet som Göteborgs stad erbjuder förskoleklasser och andraklasser i Göteborg. Tio veckor ska det bli simskola nere på Angered Arena. Det är vi så glada för. Simlyftet börjar vecka 36.

]]>
<![CDATA[Upprop tisdag 21/8]]> Fri, 17 Aug 2018 22:12:00 +0200 Skoldagen är kl 9- ca 11 för klass F-6. Vi önskar att så många föräldrar som möjligt är med den första dagen.

Klass 7-9 går kl 9- ca 11.15 på uppropsdagen.

]]>
<![CDATA[Dags att börja!]]> Mon, 06 Aug 2018 15:47:00 +0200 6 augusti öppnade förskola och fritids. Kontakta personalen för att planera inskolning för nya barn.

Skolstart med upprop för klass F-9 tisdag 21 augusti kl 9.00.

]]>
<![CDATA[Läsårstider ht 18]]> Tue, 15 May 2018 21:23:00 +0200 Vi har nu beslutat om nästa års läsårstider.

För hösten gäller:

Fritids och förskola öppnar efter sommaren 6 augusti.

Stängningsdag för alla (inkl. förskola och fritids) 16 augusti

Eleverna börjar 21 augusti

Julavslutning på kvällen torsdag 20 december.

En stängningsdag och ett antal studiedagar tillkommer.

]]>
<![CDATA[Sjukanmälan]]> Wed, 09 May 2018 08:00:00 +0200 Nu funkar sjukanmälan på skola24 igen.

]]>
<![CDATA[Reviderade läsårstider 2017-2018]]> Sat, 13 Jan 2018 14:12:00 +0100 Läsårstider 2017/2018

Vårterminen

OBS! Datum för studiedagar!

Startar 9/1 2018

Slutar 12/6 2018 (onsdag 13/6 kompdag för eleverna)

Sportlov 12-16/2 2018 (v.7)

Påsklov 2-6/4 2018 (v.14)

Övriga lovdagar 30/4, 11/5

Studiedagar: 2 mars och 1 juni, (förskola, fritids öppet som vanligt)

Stängningsdagar förskola och fritids: 16/8, 4/12, 8/1, 13/6

]]>
<![CDATA[Urvalsgrunder till Kristinaskolan]]> Fri, 06 Oct 2017 20:08:00 +0200 Hur fungerar Kristinaskolans kö? Klicka på länken. Urvalsgrunder till Kristinaskolan

]]>
<![CDATA[Skolenkäten]]> Wed, 27 Sep 2017 15:13:00 +0200 Nu är det dags för Skolenkäten. Du som vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge dina synpunkter om skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben www.skolinspektionen.se/skolenkaten, och tar ca 10 min att besvara.

Vecka 39 får alla elever på Kristinaskolan med sig ett informationsblad med inloggningsuppgifter till Skolenkäten.

]]>
<![CDATA[Busskorten från Göteborgs stad]]> Fri, 18 Aug 2017 15:38:00 +0200 Göteborgs stad har upptäckt att en del av de busskort som skickades hem till er inför det här läsåret är felaktiga. Därför har de lämnat nya busskort till oss för de elever som det gäller. Eleverna kommer att få dessa busskort av sina lärare i skolan nästa vecka. Det är bra om de då lämnar in de felaktiga busskorten, så behöver ni inte blanda ihop dem.

]]>
<![CDATA[Läsårstider för läsåret 2017-2018]]> Thu, 15 Jun 2017 08:55:00 +0200 Läsårstider 2017/2018

Höstterminen Startar 17/8 2017 Slutar 21/12 2017

OBS: Julavslutningen är på kvällstid 20/12, och eleverna är därmed lediga 21/12.

Studiedagar + lov: 30/10-3/11 (v.44)

Studiedagar: 21/9, 4/12

Vårterminen Startar 9/1 2018 Slutar 13/6 2018

Sportlov 12-16/2 2018 (v.7)

Påsklov 2-6/4 2018 (v.14)

Övriga lovdagar 30/4, 11/5

Stängningsdagar förskola och fritids: 16/8, 8/1, 14/6

Ett par till studiedagar och stängningsdagar meddelas i augusti.

Klicka på länken om du vill se dokumentet:

Läsårstider 2017-2018

]]>
<![CDATA[Nya regler för antagning till förskolan]]> Sat, 13 May 2017 13:00:00 +0200 Kristinaskolan tillämpar nu samma regler som i Göteborgs stad när det gäller antagning av barn till förskolan. Det innebär att antagning av barn sker efter anmälningsdatum, med förtur för de barn som redan har syskon på förskolan. Syskonförtur gäller alltså för barn som har syskon på förskolan, INTE syskon i skolan. Kristinaskolans ändrade rutiner beror på ändrade regler.

]]>
<![CDATA[Sommartider]]> Tue, 21 Feb 2017 21:47:00 +0100 Kristinaskolans sommaravslutning är tisdag 13 juni. Onsdag 14 juni har skola, fritids och förskola stängt pga utvärderingsdag. Sommarstängningen på fritids och i förskolan är veckorna 28, 29, 30 och 31. Det innebär att sista dagen barnen kan vara på förskola eller fritids är 7 juli. Måndag 7 augusti öppnar förskola och fritids igen. Uppropsdagen för skolan är 17 augusti.

]]>
<![CDATA[Viktiga datum vt-17]]> Tue, 03 Jan 2017 09:43:00 +0100 Vt 2017

Vårterminen startar 10 januari.

Sportlov vecka 7 ( 13 februari - 17 februari)

Studiedag 2 mars (Förskola, fritids och skola stängt)

Påsklov vecka 15 (10 april - 13 april)

Lovdag 26 maj

Lovdag 5 juni

Sommaravslutning på kvällen tisdag 13 juni (ger kompledigt för eleverna onsdag 14/6)

Studiedag 14 juni (Förskola, fritids och skola stängt)

]]>
<![CDATA[Kristinaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling]]> Wed, 07 Sep 2016 16:40:00 +0200 I samband med läsårsstarten vill vi påminna om det kontinuerliga arbetet Kristinaskolan gör mot kränkande och diskriminerande behandling. Till både föräldrar och elever visar i år ett bildspel där Kristinaskolans plan sammanfattas. Se denna länk!

]]>
<![CDATA[Sjukanmälan - på ett nytt sätt]]> Wed, 17 Aug 2016 08:25:00 +0200 En mycket viktig förändring gällande sjukanmälan för ditt/dina barn sker till höstterminsstarten. All rapportering sker till samma nummer, oavsett vilken klass ditt/dina barn går i. Ett samtal per barn behöver ringas varje frånvarodag till nummer 0515-777 125 (innan kl 8.00) och du knappar in barnets personnummer med 10 siffror.

]]>
<![CDATA[Välkomna alla nya barn och familjer i förskolan och på fritids]]> Mon, 08 Aug 2016 11:41:00 +0200 Planera inskolningen tillsammans med personalen i god tid. Ta kontakt med förskolan 031-7633750 resp fritids 031-3311233 så snart som möjligt.

]]>
<![CDATA[Till elever och vårdnadshavare inför läsåret 2016/2017]]> Fri, 10 Jun 2016 15:50:00 +0200 Kommande läsår blir det en del förändringar som ni kan läsa om i det här brevet. Både Carina och Elin kommer att sluta som skolledare på skolan. Kristinaskolans nya rektor heter Charlotte Aspman. Ny bitr. skolledare blir Annika Rock Eliasson.

Klicka på länken för att läsa Carinas och Elins information.

http://www.kristinaskolan.se/viktig-information/informationsbrev-infor-lasaret-2016/2017

]]>
<![CDATA[Information från idrottslärarna]]> Wed, 20 Apr 2016 17:15:00 +0200 Vi har redan börjat med idrottslektioner utomhus. Eleverna ska ha idrottskläder och idrottsskor på sig under idrottslektionerna. De kan ha på sig en jacka eller långärmad tröja om det är lite kallt.

Ett antal elever på skolan är pollenallergiker och behöver därför ta medicin de dagarna vi har idrott. Om en elev måste stanna inomhus behöver föräldrarna lämna läkarintyg så att idrottslärarna vet om det och kan anpassa vad den eleven/de eleverna kan göra istället för den ordinarie idrottslektionen utomhus.

Föräldrarna måste hjälpa sina barn och underlätta deras tillvaro under vårterminen.

Tack för hjälpen på förhand!

Josefin och Agnello

]]>
<![CDATA[Sommartider]]> Thu, 25 Feb 2016 19:37:00 +0100 Vi har fått frågor om när det är skola, förskola och fritids i sommar eftersom många håller på att planera sina semestrar. Här får du svar:

Skolan har sin sommaravslutning tisdag 14 juni 2016 kl.18.30.

Förskola och fritids har sommarstängt vecka 28-31. Det betyder att sista dagen man kan vara på fritids eller förskolan är 8 juli, och sen öppnar fritids och förskola 8 augusti igen.

Skolstart för alla klasser är onsdag 17 augusti 2016.

]]>
<![CDATA[Simningens ABC]]> Wed, 20 Jan 2016 14:53:00 +0100 Nu har både klass 1, klass 2 och klass 3 fått möjlighet att vara med i projektet Simningens ABC. I 10 veckor får klasserna en simlektion var i veckan tillsammans med simlärare i Angereds simsällskap på Angered Arena.

]]>
<![CDATA[Snöovädret 19/1]]> Tue, 19 Jan 2016 08:05:00 +0100 P.g.a att många har svårt att ta sig till skolan idag kommer årskurs 4-9 att ha stängt. Vi vill inte att någon ska riskera att råka illa ut i snötrafiken.

Förskola+ förskoleklass och klass 1-3 har öppet eftersom vissa föräldrar redan tagit sig hit med sina barn och har behov av tillsyn för barnen. Men alla barn i samtliga klasser får vara lediga idag.

]]>