- Nyheter http://www.kristinaskolan.se Nyheter från sv-se © 1995 - 2019 () () Thu, 05 Sep 2019 07:40:00 +0200 Thu, 05 Sep 2019 07:40:00 +0200 http://www.rssboard.org/rss-specification 1 - Nyheter http://www.kristinaskolan.se Nyheter från <![CDATA[Friidrottsdagen är flyttad!]]> Thu, 05 Sep 2019 07:40:00 +0200 Kristinaskolans friidrottsdag är flyttad. Det datum vi planerar att ha den på är nu 19 september.

]]>
<![CDATA[Viktig information för läsåret 19-20]]> Tue, 27 Aug 2019 20:46:00 +0200 Till elever och vårdnadshavare på Kristinaskolan läsåret 19-20
Klicka i länken så får du dokumentet med viktig information om detta läsåret som vår biträdande skolledare Annika Rock Eliasson samlat.

]]>
<![CDATA[Läsårstider för läsåret 2019-2020]]> Fri, 28 Jun 2019 18:42:00 +0200 Här är läsårstiderna för läsåret 2019-2020:

Nu är läsårstiderna fastställda av rektor.
Förskola och fritids öppnar vecka 32.
HT-19 Skolstart 20/8 2019. Julavslutning kvällen den 19/12.
VT-20 Skolstart elever 8/1 2020. Skolavslutning em/kväll 9/6.
Lov för eleverna v.44, v.7 och v.15. Klämdag(lov) 22/5.
Stängningsdagar förskola, fritids: 15/8, 28/10 2019 och 7/1, 10/6 2020

Studiedag fredag 13/9 2019. Det kommer att bli fler under läsåret som meddelas senare.

]]>
<![CDATA[Skolstart 20 augusti]]> Fri, 14 Jun 2019 08:04:00 +0200 20 augusti är det upprop för eleverna i klass F-9 på förmiddagen. Vi önskar att föräldrar till eleverna i klass F-3 är med på samlingarna inne i klassrummen eftersom det är mycket information. Föräldrar till elever i andra klasser är också välkomna!

]]>
<![CDATA[Kristinaskolans sommaravslutning]]> Wed, 01 May 2019 11:49:00 +0200 Onsdag 12 juni kl 15.30 är det dags för Kristinaskolans sommaravslutning i St Pauli kyrka på Redbergsplatsen.

]]>
<![CDATA[Läsårstider läsåret 19-20]]> Mon, 29 Apr 2019 07:39:00 +0200 Rektor meddelar datum för skolstart och avslutningar läsåret 19-20, alltså nästa läsår.

Höstterminen 2019

Skolstart 20/8 2019

Julavslutning 19 december 2019

Vårterminen 2020

8 januari 2020

Sommaravslutning 9 juni 2020

Stängningsdagar 190815?, 191028, 200107, 200610
(med reservation för förändringar)

X

]]>
<![CDATA[Semesterstängt i sommar]]> Fri, 15 Mar 2019 14:37:00 +0100 Bra att veta för er föräldrar som vill planera för sommaren. Kristinaskolans fritids och förskola har sommarsemester och stängt veckorna 28-31.

]]>
<![CDATA[Ändrade datum för vårterminens studiedagar]]> Thu, 10 Jan 2019 15:27:00 +0100 Skolan kommer att ha studiedagar för personalen 6 mars och 29 maj. Då blir eleverna lediga. Fritids och förskola har öppet dessa två dagar.

OBS: Detta är nya datum, och det är dessa datum som gäller.

]]>
<![CDATA[Läsårstider 2018-2019]]> Mon, 22 Oct 2018 16:09:00 +0200 Läsårstider

Höstterminen: 180821-181220

Lov: 181029-181104 (v.44)

Studiedagar, elever lediga: 181203

Stängningsdagar, förskola och fritids: 180816, 181029


Vårterminen: 190108-190612

Lov: 190211-190217 (v.7), 190415-190418 (v.16), 190511

Studiedagar: 190306, 190529

Stängningsdagar, förskola och fritids: 190107, 190613 (midsommarafton helg-stängt)

Sommarstängt på fritids och förskola i sommar är veckorna 28-31.

]]>
<![CDATA[Här finns försäkringsbesked för elevernas olycksfallsförsäkring]]> Sun, 30 Sep 2018 20:28:00 +0200 Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring
För barn och ungdom i Göteborgs Stad, fr o m 2018-07-01 Ä 2019-06-30


Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Göteborgs
Stads verksamhetsområde. Klicka på Viktig information/Dokument för att läsa eller ladda ner försäkringsbeskedet.

]]>
<![CDATA[Simlyftet - simskola för förskoleklass och klass 2]]> Mon, 03 Sep 2018 21:34:00 +0200 Kristinaskolan är med i satsningen Simlyftet som Göteborgs stad erbjuder förskoleklasser och andraklasser i Göteborg. Tio veckor ska det bli simskola nere på Angered Arena. Det är vi så glada för. Simlyftet börjar vecka 36.

]]>
<![CDATA[Upprop tisdag 21/8]]> Fri, 17 Aug 2018 22:12:00 +0200 Skoldagen är kl 9- ca 11 för klass F-6. Vi önskar att så många föräldrar som möjligt är med den första dagen.

Klass 7-9 går kl 9- ca 11.15 på uppropsdagen.

]]>
<![CDATA[Dags att börja!]]> Mon, 06 Aug 2018 15:47:00 +0200 6 augusti öppnade förskola och fritids. Kontakta personalen för att planera inskolning för nya barn.

Skolstart med upprop för klass F-9 tisdag 21 augusti kl 9.00.

]]>
<![CDATA[Läsårstider ht 18]]> Tue, 15 May 2018 21:23:00 +0200 Vi har nu beslutat om nästa års läsårstider.

För hösten gäller:

Fritids och förskola öppnar efter sommaren 6 augusti.

Stängningsdag för alla (inkl. förskola och fritids) 16 augusti

Eleverna börjar 21 augusti

Julavslutning på kvällen torsdag 20 december.

En stängningsdag och ett antal studiedagar tillkommer.

]]>
<![CDATA[Sjukanmälan]]> Wed, 09 May 2018 08:00:00 +0200 Nu funkar sjukanmälan på skola24 igen.

]]>
<![CDATA[Reviderade läsårstider 2017-2018]]> Sat, 13 Jan 2018 14:12:00 +0100 Läsårstider 2017/2018

Vårterminen

OBS! Datum för studiedagar!

Startar 9/1 2018

Slutar 12/6 2018 (onsdag 13/6 kompdag för eleverna)

Sportlov 12-16/2 2018 (v.7)

Påsklov 2-6/4 2018 (v.14)

Övriga lovdagar 30/4, 11/5

Studiedagar: 2 mars och 1 juni, (förskola, fritids öppet som vanligt)

Stängningsdagar förskola och fritids: 16/8, 4/12, 8/1, 13/6

]]>
<![CDATA[Urvalsgrunder till Kristinaskolan]]> Fri, 06 Oct 2017 20:08:00 +0200 Hur fungerar Kristinaskolans kö? Klicka på länken. Urvalsgrunder till Kristinaskolan

]]>
<![CDATA[Skolenkäten]]> Wed, 27 Sep 2017 15:13:00 +0200 Nu är det dags för Skolenkäten. Du som vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge dina synpunkter om skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben www.skolinspektionen.se/skolenkaten, och tar ca 10 min att besvara.

Vecka 39 får alla elever på Kristinaskolan med sig ett informationsblad med inloggningsuppgifter till Skolenkäten.

]]>
<![CDATA[Busskorten från Göteborgs stad]]> Fri, 18 Aug 2017 15:38:00 +0200 Göteborgs stad har upptäckt att en del av de busskort som skickades hem till er inför det här läsåret är felaktiga. Därför har de lämnat nya busskort till oss för de elever som det gäller. Eleverna kommer att få dessa busskort av sina lärare i skolan nästa vecka. Det är bra om de då lämnar in de felaktiga busskorten, så behöver ni inte blanda ihop dem.

]]>
<![CDATA[Läsårstider för läsåret 2017-2018]]> Thu, 15 Jun 2017 08:55:00 +0200 Läsårstider 2017/2018

Höstterminen Startar 17/8 2017 Slutar 21/12 2017

OBS: Julavslutningen är på kvällstid 20/12, och eleverna är därmed lediga 21/12.

Studiedagar + lov: 30/10-3/11 (v.44)

Studiedagar: 21/9, 4/12

Vårterminen Startar 9/1 2018 Slutar 13/6 2018

Sportlov 12-16/2 2018 (v.7)

Påsklov 2-6/4 2018 (v.14)

Övriga lovdagar 30/4, 11/5

Stängningsdagar förskola och fritids: 16/8, 8/1, 14/6

Ett par till studiedagar och stängningsdagar meddelas i augusti.

Klicka på länken om du vill se dokumentet:

Läsårstider 2017-2018

]]>
<![CDATA[Nya regler för antagning till förskolan]]> Sat, 13 May 2017 13:00:00 +0200 Kristinaskolan tillämpar nu samma regler som i Göteborgs stad när det gäller antagning av barn till förskolan. Det innebär att antagning av barn sker efter anmälningsdatum, med förtur för de barn som redan har syskon på förskolan. Syskonförtur gäller alltså för barn som har syskon på förskolan, INTE syskon i skolan. Kristinaskolans ändrade rutiner beror på ändrade regler.

]]>
<![CDATA[Sommartider]]> Tue, 21 Feb 2017 21:47:00 +0100 Kristinaskolans sommaravslutning är tisdag 13 juni. Onsdag 14 juni har skola, fritids och förskola stängt pga utvärderingsdag. Sommarstängningen på fritids och i förskolan är veckorna 28, 29, 30 och 31. Det innebär att sista dagen barnen kan vara på förskola eller fritids är 7 juli. Måndag 7 augusti öppnar förskola och fritids igen. Uppropsdagen för skolan är 17 augusti.

]]>
<![CDATA[Viktiga datum vt-17]]> Tue, 03 Jan 2017 09:43:00 +0100 Vt 2017

Vårterminen startar 10 januari.

Sportlov vecka 7 ( 13 februari - 17 februari)

Studiedag 2 mars (Förskola, fritids och skola stängt)

Påsklov vecka 15 (10 april - 13 april)

Lovdag 26 maj

Lovdag 5 juni

Sommaravslutning på kvällen tisdag 13 juni (ger kompledigt för eleverna onsdag 14/6)

Studiedag 14 juni (Förskola, fritids och skola stängt)

]]>
<![CDATA[Kristinaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling]]> Wed, 07 Sep 2016 16:40:00 +0200 I samband med läsårsstarten vill vi påminna om det kontinuerliga arbetet Kristinaskolan gör mot kränkande och diskriminerande behandling. Till både föräldrar och elever visar i år ett bildspel där Kristinaskolans plan sammanfattas. Se denna länk!

]]>
<![CDATA[Sjukanmälan - på ett nytt sätt]]> Wed, 17 Aug 2016 08:25:00 +0200 En mycket viktig förändring gällande sjukanmälan för ditt/dina barn sker till höstterminsstarten. All rapportering sker till samma nummer, oavsett vilken klass ditt/dina barn går i. Ett samtal per barn behöver ringas varje frånvarodag till nummer 0515-777 125 (innan kl 8.00) och du knappar in barnets personnummer med 10 siffror.

]]>
<![CDATA[Välkomna alla nya barn och familjer i förskolan och på fritids]]> Mon, 08 Aug 2016 11:41:00 +0200 Planera inskolningen tillsammans med personalen i god tid. Ta kontakt med förskolan 031-7633750 resp fritids 031-3311233 så snart som möjligt.

]]>
<![CDATA[Till elever och vårdnadshavare inför läsåret 2016/2017]]> Fri, 10 Jun 2016 15:50:00 +0200 Kommande läsår blir det en del förändringar som ni kan läsa om i det här brevet. Både Carina och Elin kommer att sluta som skolledare på skolan. Kristinaskolans nya rektor heter Charlotte Aspman. Ny bitr. skolledare blir Annika Rock Eliasson.

Klicka på länken för att läsa Carinas och Elins information.

http://www.kristinaskolan.se/viktig-information/informationsbrev-infor-lasaret-2016/2017

]]>
<![CDATA[Information från idrottslärarna]]> Wed, 20 Apr 2016 17:15:00 +0200 Vi har redan börjat med idrottslektioner utomhus. Eleverna ska ha idrottskläder och idrottsskor på sig under idrottslektionerna. De kan ha på sig en jacka eller långärmad tröja om det är lite kallt.

Ett antal elever på skolan är pollenallergiker och behöver därför ta medicin de dagarna vi har idrott. Om en elev måste stanna inomhus behöver föräldrarna lämna läkarintyg så att idrottslärarna vet om det och kan anpassa vad den eleven/de eleverna kan göra istället för den ordinarie idrottslektionen utomhus.

Föräldrarna måste hjälpa sina barn och underlätta deras tillvaro under vårterminen.

Tack för hjälpen på förhand!

Josefin och Agnello

]]>
<![CDATA[Sommartider]]> Thu, 25 Feb 2016 19:37:00 +0100 Vi har fått frågor om när det är skola, förskola och fritids i sommar eftersom många håller på att planera sina semestrar. Här får du svar:

Skolan har sin sommaravslutning tisdag 14 juni 2016 kl.18.30.

Förskola och fritids har sommarstängt vecka 28-31. Det betyder att sista dagen man kan vara på fritids eller förskolan är 8 juli, och sen öppnar fritids och förskola 8 augusti igen.

Skolstart för alla klasser är onsdag 17 augusti 2016.

]]>
<![CDATA[Simningens ABC]]> Wed, 20 Jan 2016 14:53:00 +0100 Nu har både klass 1, klass 2 och klass 3 fått möjlighet att vara med i projektet Simningens ABC. I 10 veckor får klasserna en simlektion var i veckan tillsammans med simlärare i Angereds simsällskap på Angered Arena.

]]>
<![CDATA[Snöovädret 19/1]]> Tue, 19 Jan 2016 08:05:00 +0100 P.g.a att många har svårt att ta sig till skolan idag kommer årskurs 4-9 att ha stängt. Vi vill inte att någon ska riskera att råka illa ut i snötrafiken.

Förskola+ förskoleklass och klass 1-3 har öppet eftersom vissa föräldrar redan tagit sig hit med sina barn och har behov av tillsyn för barnen. Men alla barn i samtliga klasser får vara lediga idag.

]]>
<![CDATA[Renoveringen är klar]]> Sat, 07 Nov 2015 15:42:00 +0100 Under några månader har Kristinaskolans skolbyggnader renoverats utvändigt. Fönster och ytterdörrar är utbytta på Fjällblomman och Fjällblommans korridor och uppehållsrum är ommålade. Hela Fjällkåpan har fått nya kapprum, utvändig panel samt fönster. Det har öppnats en separat ingång för mattransporten av säkerhetsskäl. Vi är så tacksamma för resultatet! Efter många års väntan har vi nu fått fina lokaler utvändigt.

]]>
<![CDATA[Snart kommer Skolinspektionen och gör sin regelbundna tillsýn]]> Mon, 14 Sep 2015 20:09:00 +0200 Till vårdnadshavare och elever angående Skolinspektionens tillsyn

Snart kommer Skolinspektionen till Kristinaskolan för att genomföra en tillsyn.


Vad innebär tillsyn?
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen. Målet är att alla skolor ska vara bra skolor. Tillsynen ger en god grund för skolorna att utvecklas vidare.

Hur genomförs tillsynen?
Före tillsynen gör Skolinspektionen en kartläggning av alla skolors kunskapsresultat, tidigare tillsynsbesök och eventuella anmälningsärenden. Skolinspektionen tittar också på resultaten från den enkät som myndigheten genomfört i skolorna. Myndigheten väljer sedan att besöka de skolor där det bedöms finnas signaler om att en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till.


När det gäller de fristående skolorna får samtliga besök av Skolinspektionens inspektörer eftersom insynen är mindre i dessa verksamheter jämfört med i det offentliga skolväsendet.


Tillsynen kan ta olika form beroende på hur det är på skolan. Vi gör bland annat besök på lektioner, intervjuer med rektor, lärare och andra. Vi kommer också ibland att vilja träffa elever för intervjuer.


Behövs förberedelser inför samtalen?
De som ska medverka i intervjuerna får besked i förväg. Det behövs inga särskilda förberedelser. För eleverna finns inget tvång att delta i intervjuer. Om du som vårdnadshavare anser att barnet inte ska delta i en intervju bör du säga det till skolans personal.


Vad händer sedan?
När hela tillsynen är avslutad fattar Skolinspektionen ett beslut som blir en offentlig handling. Beslutet kommer att finnas på Skolinspektionens webbplats. I beslutet redogör Skolinspektionenför de eventuella brister som finns i skolan och som de ansvariga för skolan måste rätta till.


Mer information om regelbunden tillsyn
Gå in på webbplatsen, www.skolinspektionen.se och klicka på fliken "Inspektion" och sedan "Regelbunden tillsyn" eller via direktlänken, www.skolinspektionen.se/tillsyn .

Vid frågor är du välkommen att kontakta utredare Robert Holmblad,
tfn: 08-586 084 88, e-post: robert.holmblad@skolinspektionen.se.

]]>
<![CDATA[Viktig information till vårdnadshavare]]> Mon, 24 Aug 2015 22:18:00 +0200 Viktig information


Med anledning av den information i media i helgen gällande en misstänkt pedofil i Lövgärdet vill vi uppmana er vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på okända vuxna i era barns närhet.


Prata med era barn om att aldrig följa med främmande människor även om de är trevliga, kan barnens namn, säger att de känner barnets föräldrar, bjuder på godis, vill visa något eller ger en leksak.


Ni som har barn på fritids, var snälla och lämna på fritids där en vuxen tar emot och låt dem inte gå själva från parkeringen. Om ni släpper dem på parkeringen så ring fritids och se så att de kommit dit. Hämta dem på eftermiddagen istället för att be dem komma till bilen.


Ni som har barn i skolan och som inte går på fritids, se till så att de kommer till och går ifrån skolan med någon eller några de känner.


Vi vill med anledning av det som hänt i Lövgärdet nu uppmana er att hålla ett extra öga på den omgivning era barn vistas i. Ser ni något misstänkt, vänligen ring polisen.


Elin Johnsson, rektor Kristinaskolan 150824

]]>
<![CDATA[Skolstartsdagen 18 augusti]]> Mon, 10 Aug 2015 20:52:00 +0200 Tisdag 18 augusti är det skolstart med upprop. Klass F-6 börjar ute på gården kl 9.00. Uppropet fortsätter sedan i klassrummen till senast kl.11. Klass 7-9 samlas i sina klassrum kl.9.00. Skoldagen för högstadiet slutar ca kl.11.30.

Föräldrar till eleverna i klass F-3 ombedes vara med på uppropsdagen. Det blir mycket information! Men alla föräldrar, även i de äldre klasserna, är välkomna!

]]>
<![CDATA[Inskolning för nya barn]]> Wed, 05 Aug 2015 11:06:00 +0200 För att barnens start på Kristinaskolan ska bli så bra som möjligt behöver vi planera en bra inskolning. Kontakta personalen i förskolan, tel 031-76 337 50, 0721-83 20 63, respektive personalen på fritids, tel 031-331 12 33, i god tid.

]]>
<![CDATA[Femteklassens vinnande bidrag]]> Wed, 03 Jun 2015 15:21:00 +0200 Här är femteklassens vinnande bidrag ifrån vårstädningens tävling!
Klicka på rubriken för att kunna se filmen.

]]>
<![CDATA[Tre vinnarklasser!]]> Wed, 27 May 2015 21:59:00 +0200 Tre av Kristinaskolans klasser har vunnit i Vårstädningens tävling i pedagogiskt arbete kring miljö och nedskräpning. Priset är ett besök på Liseberg för hela klassen! Stort grattis till klass 3, klass 5 och klass 6!

]]>
<![CDATA[Lediga tjänster inför läsåret 2015-2016]]> Thu, 07 May 2015 19:04:00 +0200 Kristinaskolan är en kristen friskola i Angered. Vi har drygt 200 elever mellan klass F-9. Värdegrundsarbetet är väl förankrat och vi arbetar kontinuerligt med våra 'pusselbitar' - hänsyn, kunskap, trygghet och gemenskap - vilket ger en arbetsmiljö som präglas av trivsel med fokus på elevens lärande. Mer information om skolan hittar du här på hemsidan.

Du som söker är en skicklig pedagog med behörighet i de ämnen/kategorier vi söker. Du älskar att vara entusiastisk i klassrummet/på förskola och skapar en bra inlärningsmiljö där eleverna utvecklas och uppnår sina mål. Du är bra på att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du jobbar formativt och möter eleverna utifrån deras behov och förutsättningar. Du ser möjligheterna och inte svårigheterna.

Tjänsterna söks inför läsåret 15/16. Vi tillämpar sex månaders provanställning på tillsvidaretjänster. Intervjuer kommer att ske fortlöpande.

Är du intresserad av tjänsten men har ytterligare frågor vänligen hör av dig till tf rektor Elin Johnsson, 0730-617272.

Vi söker följande:

NO-lärare 100% (tillsvidare) årskurs 4-9

SV/SO-lärare 80% (vikariat 1 år) årskurs 4-9

Lärare mot inriktning yngre åldrar 80-100% (vikariat 1 år)

Förskollärare/ barnskötare 80% (vikariat 1 år)

Fritidspedagog/pedagoger/elevassistent (vikariat 1 år)

Ansökan
Sista ansökningsdag 150530. Vi tar emot din ansökan (personligt brev + CV) via epost: bitr.skolledare@kristinaskolan.se Märk ditt mail med vilken tjänst du söker. Välkommen med din ansökan!

Arbetsgivare
Kristinaskolan
Fjällblomman 1
42449 ANGERED
Tel: 0730-61 72 72
E-post: bitr.skolledare@kristinaskolan.se

]]>
<![CDATA[Enkät från Skolinspektionen]]> Thu, 05 Feb 2015 17:16:00 +0100 Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Det kallas regelbunden tillsyn. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Enkäterna är en viktig del av granskningen. Dina svar hjälper oss att få en så bra bild av varje skola som möjligt.

Skolenkäten vänder sig till elever, pedagogisk personal och föräldrar/vårdnadshavare. Det är bara elever i årskurs 5, årskurs 9 i grundskolan samt år 2 på gymnasiet som behöver svara på enkäten.

Du som ska besvara enkäten får en kod och mer information från skolan. Det gäller både elever, föräldrar och pedagogisk personal.

För elever och föräldrar är det frivilligt att besvara enkäterna.

]]>
<![CDATA[Kontaktinformation under sportlovet vecka 7]]> Tue, 03 Feb 2015 16:51:00 +0100 Om du behöver komma i kontakt med någon ansvarig för skolan under vecka 7 går det bra att höra av sig:


Måndag Anna Andersson 0730-794732

Tisdag Lars Ekberg 0704-825469

Onsdag Lars Ekberg 0704-825469

Torsdag Elin Johnsson 0730-617272

Fredag Elin Johnsson 0730-617272

Fritids och förskola når du som vanligt.

]]>
<![CDATA[Skolinspektionen har granskat EHT]]> Fri, 16 Jan 2015 15:19:00 +0100 Hösten 2014 har Skolinspektionen granskat elevhälsan på Kristinaskolan. Deras svar till oss finns under fliken "Viktig information", underrubrik Elevhälsoteamet.

]]>
<![CDATA[Kontakt under jul och nyår 22/12 2014- 5/1 2015]]> Thu, 18 Dec 2014 15:22:00 +0100 Under julledigheten går det bra att höra av sig via mail till följande personer om det skulle vara något. Är det mycket brådskande går det bra att ringa. Dan Björkman har hand om frågor som rör fastigheten och nås på dan.bjorkman@kristinaskolan.se eller 0705-390302


22-23/12 Elin Johnsson bitr.skolledare@kristinaskolan.se 0730-617272

29-30/12 Anna Andersson anna.andersson@kristinaskolan.se 0730-794732

5/1-15 Elin Johnsson (se ovan)


God Jul och Gott Nytt År!

]]>
<![CDATA[Jul och nyår]]> Thu, 20 Nov 2014 15:20:00 +0100 Julavslutningen är torsdag 18 dec kl. 17.30 för klass F-3 + förskolan och kl.19 för klass 4-9.

Jullovet börjar 19 dec. Förskola och fritids har öppet.

Läggmärke till följande:

23 dec stänger vi kl.16.

24-28 dec stängt.

29 dec öppet. 30 dec stänger vi kl.16.

31 dec-4 jan stängt.

5 jan öppet, 6 jan stängt. 7 jan öppet.

Och 8 januari börjar skolan som vanligt igen!

]]>
<![CDATA[Utvecklingssamtal]]> Mon, 27 Oct 2014 11:28:00 +0100
Det har kommit nya regler om utvecklingssamtal och skriftliga omdömen.

De nya reglerna har som syfte att lärare inte ska lägga en alltför stor del av arbetstiden på administration, utan istället ha tid för undervisning. Samtidigt är det viktigt att elever och vårdnadshavare får tillräcklig information om elevernas kunskapsutveckling och utveckling i övrigt. Läs om hur vi på Kristinaskolan anpassar vårt arbetssätt under "Viktig information" eller klicka på denna länk.

]]>
<![CDATA[Röda tråden i kunskapsutveckling]]> Mon, 27 Oct 2014 11:16:00 +0100 Röda tråden - tydliggör hur vi vill arbeta tillsammans.
Tillsammans med Skolverkets nya läroplan Lgr 11 arbetar vi som personal på Kristinaskolan fram hur vi vill skapa en god skola. Tanken är att från de yngsta till de äldsta klasserna ska det finnas gemensamma arbetssätt, ett gemensamt sätt att tänka - en röd tråd! Nu har vi kompletterat de dokument som finns på hemsidan.

]]>
<![CDATA[Vi har fått tackbrev från Vännernas Hus]]> Sun, 05 Oct 2014 20:21:00 +0200

Tack alla fina barn i Kristinaskolan i Angered.
Det var som alltid trevligt att träffa er.
Barnen i Kristinaskolan samlar ihop av sina fickpengar för att ge till behövande barn som vi hjälper i Ukraina.
Man blir rörd av barnens omsorg
En stund som vi inte glömmer
Kram till alla elever och lärare i denna fina skola.
Boas

]]>
<![CDATA[Studiedagar för personalen 9 september och 7 oktober.]]> Sat, 30 Aug 2014 14:49:00 +0200 En liten påminnelse:

Tisdag 9 september och tisdag 7 oktober är det studiedagar för personalen på Kristinaskolan. Eleverna är lediga och det kommer att vara stängt på förskola, skola och fritids.

]]>
<![CDATA[Inskolning för nya barn i förskola och fritids]]> Sat, 09 Aug 2014 10:21:00 +0200 Kom ihåg:

Ni som är nya i förskola och fritids behöver planera inskolningen tillsammans med personalen så att barnen får så bra start som möjligt. Ta kontakt med förskolan eller fritids så snart som möjligt.

]]>
<![CDATA[Välkommen till skolan!]]> Wed, 18 Jun 2014 10:19:00 +0200 Torsdag 14 augusti börjar skolan för alla elever i klass F-9. Upprop kl.9.00.

Eleverna i klass F-6 samlas ute på gården vid Fjällkåpan. Det blir mycket information, så vi vill gärna att föräldrar är med. Vi avslutar ca kl. 11.

Eleverna i klass 7-9 samlas i sina klassrum. Skoldagen avslutas i Kristallen ca kl.11.

]]>