Hoppa till innehållet

Röda tråden - tydliggör hur vi vill arbeta tillsammans

Tillsammans med Skolverkets nya läroplan Lgr 11 arbetar vi som personal på Kristinaskolan fram hur vi vill skapa en god skola. Tanken är att från de yngsta till de äldsta klasserna ska det finnas gemensamma arbetssätt, ett gemensamt sätt att tänka - en röd tråd! För att tydliggöra detta arbetar vi fram dokument inom viktiga områden. Dessa dokument vill vi skriva på ett sådant sätt att eleverna ska kunna förstå våra grundtankar.

Klicka på länkarna för att läsa!