Hoppa till innehållet

Läsandets konst

För varje rad du läser växer en rikedom inom dig. Forskning visar att när du är sju år kan du mellan 5.000 till 7.000 ord. Läser du inte böcker kan du tio år senare - cirka 16.000 ord. Däremot, läser du böcker kan du tio år senare - cirka 60 000 ord! Ja, när du väl kommer igång att läsa öppnar sig en skattkista med många olika guldmynt: Du lär dig att förstå olika texter mycket bättre. Du lär dig många mer ord. Du stavar bättre. Du får bättre fantasi. Du förstår bättre hur andra människor har det och hur det är på andra platser i världen. Du skriver betydligt bättre texter. Du har lättare att koncentrera dig. Och du får faktiskt också bättre betyg, eftersom läsförståelse är en nyckel för att bli bra i alla ämnen. Därför vill vi lära dig läsandets konst! När vi arbetar med det som hör till läsandets konst:

A. Inspireras du till att läsa mycket böcker, till att komma igång att läsa.

Det betyder att vi på olika sätt uppmuntrar dig att läsa och även att du vissa perioder får gott om tid i skolan till läsning.

B. Arbetar vi mycket med konsten att verkligen förstå det vi läser.

Det innebär att du ofta tränas i att förstå texter. Du får lära dig olika sätt att läsa en text. På Kristinaskolan arbetar vi just nu med fyra viktiga lässtrategier:

A. Innan du börjar läsa själva texten ser du på rubriker, mellanrubriker och bilder. Du tänker också på vad du redan kan om det du ska läsa. I samtal gissar vi sedan tillsammans vad texten ska handla om.

B. När du läser kollar du upp ord och meningar du inte förstår.

C. Medan du läser ställer du frågor till det du läser. Du lär dig läsa med viktiga frågeord: hur, när, varför och flera andra frågeord.

D. När du har läst sammanfattar du din text, det du lärt dig.

C. Lär du dig olika sätt att få tag på just de böcker, den fakta du vill läsa.

Vi lever i en fantastisk tid! Via Internet, via olika bibliotek kan du alltid få tag i den bok eller den fakta du behöver. Det vi vill lära dig på Kristinaskolan är helt enkelt att bli duktig på att hitta rätt böcker och fakta på Internet och på bibliotek.

D. Samtalar och skriver vi ibland om de böcker vi läser.

Det betyder mycket att få samtala och fundera över det vi läser. När vi tillsammans talar om texten förstår vi den bättre. Samtidigt är det viktigt att bara få läsa utan att behöva redovisa. Läsningen ska också få vara en njutning.

E. Tränar vi oss i att värdera det vi läser.

För att bli en god läsare behöver vi inte bara förstå vad texten handlar om. Vi behöver också träna oss i vad som är bra och dåliga texter, vad är sant och falskt i det vi läser och vad den som har skrivit vill med sin text.