Hoppa till innehållet

Samtalets konst

Vi har alla någon gång varit med om hur bra, hur rikt det är att få sitta i ett bra samtal, där man både får berätta om sina egna tankar och lyssna till hur andra tänker. På Kristinaskolan lär du dig samtalets konst. Det betyder att vi ofta samtalar om olika saker. När vi arbetar med samtalets konst lär du dig vad det är som gör att ett samtal blir bra:


a. Det goda samtalet = Alla är intresserade. Alla visar varandra respekt. Alla får tala färdigt. Alla väntar på sin tur när de vill säga något.

b. Den goda lyssnaren = Du har ofta ögonkontakt med den som lyssnar. Du tänker på vad den andre säger. Du frågar när du inte förstår.

c. Den goda talaren = Du tänker efter före vad du vill säga. Du talar tydligt. Du har ögonkontakt med dem du talar till. Du håller dig till ämnet. Du använder både vardagsord och ämnesord. Du motiverar dina åsikter.

d. Den goda samtalsledaren = Du inleder samtalet genom att vara tydlig med vilka ämne och frågor samtalet ska handla om. Du fördelar ordet (alltså vilka som ska få tala och när de ska få tala). Du ser till att alla får möjlighet att tala. Ibland avslutar du med att sammanfatta samtalet.

e. Den goda attityden (i alla sorters samtal) = Du markerar att du lyssnar, eller att du just nu inte kan lyssna. Du tänker på vilka ord du använder och att du inte kränker eller sänker någon.