Hoppa till innehållet


Scenens konst

Till elever och föräldrar

Att uppträda, att visa något för andra, att tala inför andra är viktigt

i vårt samhälle. Vi vill att du som elev på Kristinaskolan blir duktig på det vi kallar för scenens konst. Scenerna finns både i verkliga livet och digitalt. Vi vill att du ska kunna känna dig stolt över det arbete du gör, och över att kunna dela det med andra. När vi arbetar med det som hör till scenens konst lär du dig att:


a. Arbeta så att du blir stolt över det du presenterar.


b. Skilja på träning och match


Du får träna på att bli en skicklig spelare som sedan vid match får chans att visa vad du lärt dig. Du får tid att träna. När det är match har du publik. Då gäller det att visa vad du har lärt dig.


c. Arbeta med både yta och innehåll


Ytan är det första vi ser. Ytan fyller en viktig funktion, men vi vill också komma under ytan och jobba med innehåll. Det betyder t.ex att när du presenterar en text så ska den ha bra framsida och god layout, men innehållet och språket ska vara lika bra som framsidan.


d. Att hålla bra tal

Du tänker efter före vad du vill säga. Du talar tydligt. Du har ögonkontakt med dem du talar till. Du håller dig till ämnet. Du använder både vardagsord och ämnesord. Du motiverar dina åsikter.

e. Göra inspirerande presentationer av olika ämnen med hjälp av datorer, surfplattor och andra digitala hjälpmedel.

Du kommer att få visa det du lärt dig på en mängd olika sätt. Med hjälp av digital teknik sprider du din kunskap vidare.

f. Att använda dig av ljud och bild och andra kreativa uttrycksformer.

Kristinaskolan vill vara en miljö där vi använder våra sinnen och många uttrycksformer för att inhämta kunskaper och föra dem vidare. Därför finns det också många platser och tillfällen där vi visar upp vad vi gör för varandra. I undervisningen får du då t.ex arbeta med film och teater i olika former.

g. Ta del av och att uppleva vårt och andras kulturarv Vi vill att du ska få en vana att ta del av Angereds och Göteborgs rika kulturella utbud. Det kan vara olika former. Det kan ex vara museum, platser, drama, och musik.

h. Värdera och samtala kring vad som är bra tal, bra presentationer, bra teater, bra film.

Med läroplanens mål som grund får du lära dig att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. De ska vara grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. Du får också möjlighet att reflektera över vad som förmedlas på sociala medier och hur man kan förhålla sig till det.

i. Lär du dig att vara en bra publik

En god publik kan lyfta en talare, en skådespelare, en musiker eller en konstnär. Därför övar vi på att ge god respons och att inte sänka varandra när vi presenterar det vi har arbetat med.