Hoppa till innehållet

Skrivandets konst

Till elever och föräldrar

Förr behövdes muskler för att få arbete, i dag heter en av de viktigaste nycklarna till framtiden att kunna skriva väl. Vi på Kristinaskolan vill lära dig skrivandets konst. Vi vill få dig att upptäcka vilken kraft och rikedom det är att forma de ord du skriver väl. Varje vecka kommer du på olika sätt syssla med skrivandets konst. När vi arbetar med skrivandets konst lär du dig att:


1. Skrivandet är en process

Skrivprocess innebär att man i en process, alltså flera gånger, förbättrar sin text.


a. Du behöver planera din text.

  • Det första du ska göra är att noga se vad som är din skrivuppgift, så att du skriver rätt sorts text, rätt sorts genre*.

  • Nästa steg är att göra en god tankekarta: Fundera vad du redan vet, fantisera fritt kring din uppgift och skriv ner dina tankar.

  • Ringa in och numrera de viktigaste orden i din tankekarta!

  • Börja skriv din text!


b. Du blir inte klar direkt med det du skriver, du läser igenom och förbättrar din text gång på gång. Läs igenom hela texten halvhögt, med jämna mellanrum.


c. Kolla om rubriken stämmer med din text. Se till att det stämmer överens med ditt ämne och genre.


*genre = olika slags text, t.ex saga, fakta, brev, dikt, meddelande, reklam


2. Skriva olika slags genrer

Det finns många olika genrer (olika typer av texter). Det är därför viktigt att du som elev lär dig se skillnad på olika genrer och tränar dig på att bli bra på att uttrycka dig i varje genre. På Kristinaskolan vill vi träna dig i de olika genrerna. De två viktigaste genrerna du ska kunna är att skriva berättelse och faktatext.


a. Berättelser. (Personliga berättelser, fantasiberättelser, sagor)

Det blir en bra berättelse när:

  • Varje ord betyder något.

  • Det (nästan alltid) finns fyra delar: början, motgång, lösning, slut.

  • Man lär känna huvudpersonerna ordentligt.

  • Det finns miljöbeskrivningar och intressanta detaljer.

  • Man satsar extra på berättelsens mest spännande eller viktiga ställen. Alltså: skriv mer där!


b. Faktatexter.

En faktatext handlar om hur något är (man hittar inte på något). Målet med en faktatext är att informera. När du skriver en faktatext:

  • Skriver du med egna ord, du skriver inte av den text du läser. Men du tänker på att använda viktiga ämnesbegrepp.

  • Funderar du om det är sant det du skriver finns god källkritik.(tänkandets konst)

  • Försöker du om möjligt förklara varför något är som det är.

  • Avslutar med att tänka till själv (= analysera/resonera). Bland annat berättar vad du tycker är bra och dåligt med det du har skrivit.

Ett fördjupningsarbete ska innehålla följande delar:

  1. Framsida.

  2. Inledning.

  3. Innehållstext.

  4. Personlig analys/Vad tänker jag om det jag skrev om? T.ex vad är bra/dåligt?


3. Skrivregler

Språkverktyg handlar om olika saker som kan hjälpa dig när du skriver så att din text blir lätt att förstå. Den som läser det du skrivit ska förstå det du ville säga. Kom ihåg att det är viktigare att våga skriva och pröva nya saker än att det blir helt rätt från början. Det är därför vi har en skrivprocess.


Språkverktyg vi arbetar med är:


a. Språkriktighet:

Språkriktighet är bland annat grammatik. Du lär dig grammatikens ord, till exempel adjektiv, verb och substantiv. Du lär dig också genom grammatikens regler hur du talar och skriver på rätt sätt, bland annat att inte göra enkla språkfel, som att ”jag sa till hon…” istället för det rätta ”jag sade till henne…”


Språkriktighet handlar om att vara noga med att bygga meningar på rätt sätt, t.ex. i vilken ordning orden kommer beroende på om det är huvudsats eller bisats, eller var subjektet finns.


Språkriktighet är olika i olika språk. Du lär dig att man på svenska skriver ihop ord som ”jätteliten” istället för att skriva “jätte liten”.


Språkriktighet är också att få veta vad som passar i den text du skriver. Det är skillnad om man vänder sig till en vän eller till statsministern, skriver i dagboken eller i en tidning. Vem som är avsändare (jag) och vem som är mottagare (någon annan).


b. Skrivregler är jätteviktigt. Din text förlorar i värde om du slarvar med skrivregler. Vårt mål är att du ska bli bra på:

 • Stor och liten bokstav

 • Skiljetecken

 • Stavning

 • Handstil och layout

 • Göra rätt styckeindelningSkrivregler är så viktigt att vi gjort en speciell affisch om vad du ska tänka på. Se bilaga eller länk.

_________________________________________________________________________


4. Värdera och ge respons på skriven text

För att bli bra på att skriva behöver du bli bra på att ta emot hjälp och ge hjälp. När andra läser din text ser de dina styrkor och svagheter. Var därför noga med att låta andra läsa dina texter innan du lämnar in dem.


Använd dessa frågor när läser din text eller en klasskompis text:

1. Förstår du? Vad handlar texten om?

2. Går det att läsa - handstil, mellanrum och skiljetecken?

3. Är det flyt i texten, hänger texten ihop?

4. Är det variation i texten, alla meningar ska till exempel inte börja på samma sätt?

5. Meningsbyggnad. Var försiktig med för långa meningar.

6. Inga stavfel, inga fel med skiljetecken och användning av stor/liten bokstav.


I 7-9, lägg till följande:

7. Vad är poängen?

8. Struktur, sammanhang: Hur hänger de olika delarna i texten ihop? Är det flyt i texten?

9. Är det rätt stil för genren och mottagaren?