Hoppa till innehållet

Skrivregler

Här möter du det som är det viktigaste att tänka på när du skriver en text.

Det goda skrivandet är en process.
Skrivprocess innebär att man i en process, alltså flera gånger, förbättrar sin text.

Stor och liten bokstav
 • Stor bokstav använder du i början av meningar och (på nästan alla) namn.
 • Liten bokstav använder du vid dagar, månader och högtider men också på djur och växter samt nationaliteter och sjukdomar.
Skiljetecken
 • Punkt – sätter man efter en avslutad mening.
 • Frågetecken – sätter man efter en fråga.
 • Utropstecken – sätter man efter utrop, en uppmaning eller en hälsning.
 • Kommatecken – sätter man ut vid många olika tillfällen, här är de viktigaste:
A. Vid uppräkning (då man alltid sätter och mellan näst sista och sista ordet).
Det finns gula, gröna, blåa, rosa och lila rosor.
B. Vid en inskjuten sats – ofta då man behöver förklara något mitt i en mening.
-Romeo, som inte hade lust att möta Julia igen, gick motvilligt till dansen.
C. Där det behövs en kort andhämtning (= paus) i läsningen. (Läs din text halvhögt så ser du att det är ganska självklart var det behövs paus och därför ett kommatecken i din text.)

Dialog
När någon säger något i en text kallas det för dialog. Dialog kan man skriva på två sätt!
Mamma sa:
-Kalle, kom och ät!

Eller:
-Kalle, kom och ät! sa mamma.
Du ska alltid göra ny rad när du använder talstreck.

Stavning
 • Det viktigaste är att man kan förstå texten, men satsa hela tiden på att bli bättre på att stava!
 • Rättstavade texter ger ett gott intryck! Var noga med att lära dig de viktigaste stavningsreglerna. När du skriver och är osäker på hur ett ord stavas - ta hjälp av: ordböcker, kompisar eller lärare.
Handstil och layout
 • Det du skriver skall vara tydligt, och vackert att se på!
 • Både handstil och layout har stor betydelse för hur man upplever en text. Dessa grundläggande regler ska du vara noga med:
Handstilen
Handstilen ska vara läslig, det är jätteviktigt. En god handstil gör texten begriplig men ger också ett gott intryck.

Layout
Med layout menar man hur text, rubrik och bilder sätts ihop. God layout ger en god känsla för läsaren, men vi får aldrig glömma att innehållet är viktigare än hur en text ser ut.

De färdiga texter du lämnar in, alltså de texter du har fått tid att arbeta igenom, ska se ut som ”vackra rum”. Fint innehåll, välplanerat och välstädat.

Praktiska tips:
 • Börja vid vänster marginal!
 • Skriv inte i marginalen!
 • Använd mellanrubriker!
God styckeindelning
Styckeindelning gör texten vacker att se på. Men styckeindelning är främst till för att texten ska vara lättare att förstå och läsa.

Du börjar på nytt stycke när du börjar på något nytt eller när du har skrivit sju, åtta rader i sträck.

När du börjar på nytt stycke kan du antingen välja att ha en rads mellanrum mellan styckena...
...eller att du drar in texten cirka 1.5 cm på den nya raden i det nya stycket.

Respons på text
Var noga med att låta andra läsa din text innan du lämnar in den!

Använd dessa frågor:
1. Förstår du?
2. Går det att läsa - handstil, mellanrum och skiljetecken?
3. Är det flyt i texten, hänger texten ihop?
4. Är det variation i texten, alla meningar ska till exempel inte börja på samma sätt?
5. Meningsbyggnad. Var försiktig med för långa meningar.
6. Inga stavfel, inga fel med skiljetecken och rätt användning av stor och liten bokstav.