Hoppa till innehållet

Studerandets konst

Ett proffslag i fotboll skulle aldrig gå ut på planen till match utan att ha en klar taktik, en jorden-runt-resenär sätter sig inte i flygplanet utan att ha en noga utarbetad plan för resan. På samma sätt måste du ha en taktik, en plan för hur du studerar på bästa sätt. När vi arbetar med studerandets konst:

A Får du arbeta med olika lärostilar utifrån ålder och mognad.
Det betyder att du får pröva att använda olika sätt och olika sinnen att lära dig på.

B. Får du tid att tänka igenom hur just du lär dig bra i skolan, det vill säga vilka arbetssätt som passar dig bra.
Det betyder att du får träna dig att tänka efter hur du lär dig. Du kommer att ha en loggbok där du får fundera och dokumentera. Att använda loggbok är att på papper, på datorn eller muntligt fundera på vad du lär dig och hur du lär dig på ett bra sätt.

C. Tänker du att det inte bara beror på läraren om du lär dig något. Nej, du tar också själv ansvar för att du lär dig, du tänker på vad du själv kan göra för att lära.
Det betyder att skolan förväntar sig att du är aktiv och gör det du ska på lektionerna. Du får hjälp att se hur du utvecklas i ditt lärande genom att arbeta med och spara arbeten i t.ex. en portfolio (= där man samlar sina skolarbeten).

D. Lär du dig många olika knep för att studera så bra du kan.
Det betyder att du får lära dig att använda olika metoder för att på bästa sätt lära sig: bilder, tankekartor, ordlistor, anteckningar, med mera.

E. Skapar vi en miljö på skolan där alla förstår hur viktigt det är att satsa på skolarbetet.
Det betyder att Kristinaskolan vill vara en så kallad “pluggskola”, där du arbetar mot läroplanens mål; både i skolan och hemma.

F. Betonar vi hur viktigt det är att vi samarbetar väl, hjälper varandra i en klass för att alla ska kunna göra sitt bästa i skolan.
Det betyder att du får träna dig att samarbeta med olika personer. Forskning visar att där elever i klasserna satsar på att hjälpa varandra så lyckas alla bättre. Tillsammans - personal, elever och föräldrar - kan vi skapa en skola där alla kan trivas och utvecklas.

G. Lär du dig hur viktigt det är att du äter och sover på rätt sätt för att kunna göra bra ifrån dig i skolan.
Det betyder att vi förväntar oss att du har sovit och ätit när du kommer till skolan. Det betyder också att Kristinaskolan är noga med vilken matleverantör som skolan köper mat ifrån.