Hoppa till innehållet

Kristinaskolans värdegrund

Kristinaskolan är en fristående förskola och skola på kristen grund.Kristinaskolans värdegrund är uppbyggd kring fyra viktiga pusselbitar.


Kunskap

Alla barn och elever
ska ha så goda kunskaper
att de med gott självförtroende kan gå vidare i livet.

Hänsyn

Alla människor är skapade av Gud.
Därför vill vi lära varandra se alla
människors värde och leva med
dem i respektfullt och kärleksfullt
samspel.

Trygghet

Varje barn har ett eget värde
eftersom de är skapade till Guds
avbild. Vi vill att barnen ska
känna trygghet så att de kan
utveckla sin egen identitet och
integritet. Detta görs i samspel
mellan elev, föräldrar och skola.

Gemenskap

Elever, föräldrar och
personal ska skapa
gemenskap, känna
delaktighet och ta ansvar
för vår skolas arbete.