Hoppa till innehållet

Fritids på Kristinaskolan

När skoldagen är slut är det många elever som är kvar på Kristinaskolans fritids. Alla olika enkäter som gjorts av bl.a. kommunen, elevhälsan och annan personal visar att eleverna på Kristinaskolan alltid har trivts väldigt bra på fritids. Här berättar fritids personal lite om hur deras verksamhet ser ut.

Vi på fritids möter varje dag 64 härliga barn när skoldagen är slut. Några kommer redan på morgonen innan skolan börjar. På fritids har vi möjligheten att vara med barnen i både planerade aktiviteter och lek. Vår verksamhet styrs av en läroplan, precis som den i grundskolan. På Kristinaskolan har vi delat upp fritids i "Yngre fritids" för år F- 1, och "Äldre fritids" för år 2-4. Elizabeth, Jonatan och Anna fokuserar på de yngre barnen, och Magnus, David och Maria fokuserar på de äldre. Vid lite olika tillfällen förstärks fritidsteamet av Dick, Kicki P, Annika, Fredric och Emma.
Vi har ett grundschema med aktiviteter som vi gör de olika veckodagarna.
Så här ser det ut för Yngre fritids:
Måndag- Lekplatsen vid Fjällsyran
Tisdag- Skapardag
Onsdag- Utflyktsdag
Torsdag- Idrott i Kristallen
Fredag- Funny Friday

Äldre fritids vecka ser ut så här:
Måndag- Vanlig dag
Tisdag- Idrott i Kristallen
Onsdag- Utedag vid högstadiet
Torsdag- Film
Fredag- Mellanmål vid Mölnesjön
Efter kl 16.30 slår vi ihop avdelningarna.

Du når oss på yngre fritids på tel: 072-183 20 58
och på äldre fritids på tel 072- 183 20 67

På loven anpassar vi verksamheten till barnen som kommer. Då gör vi härliga saker både inne och ute på Kristinaskolan. Ibland går vi iväg på någon utflykt.