Hoppa till innehållet

Du är här:Start > Reportage

Hälsoblomman

Nytt för i vår är det arbete med “Hälsoblomman” som framförallt skolhälsovården och pedagogerna i förskoleklassen jobbar med.

Hälsoblommans målsättning är att eleverna får goda livsvanor så tidigt som möjligt i livet. Det handlar t.ex om bra mat, tillräcklig sömn, regelbunden fysisk aktivitet och gemenskap. Man tar också upp hur viktigt det är att lära sig att använda telefon/dator/ipad på ett vettigt sätt, så att inte den tekniken blir ett hinder för fysisk aktivitet och god sömn.

Eleverna får hem informationsmaterial under våren så att hem och skola kan samverka för barnens bästa. Vi hoppas att detta material ska inspirera till goda rutiner.

Det presenteras kontinuerligt forskning som visar hur viktiga dessa rutiner är. Till exempel har man på senare tid lyft fram sexåringars behov av daglig rörelse. Även unga barn behöver anstränga sig så pass mycket att de blir andfådda och svettiga minst tre gånger i veckan. Fysisk aktivitet har visat sig påverka både inlärning och hälsa positivt.