Hoppa till innehållet

Du är här:Start > Reportage

Kristinaskolan fortsätter arbetet med trivselledare

Vår idrottslärare Josefin Wellsing är ansvarig för trivselprogrammet på Kristinaskolan. Hon hjälper trivselledarna att planera och genomföra rastaktiviteter på låg- och mellanstadiet. Innan trivselledarna börjar sina uppdrag åker de iväg på lekkurs med Josefin där man även samarbetar med trivselledare på andra skolor i Göteborgsområdet. Varje termin utses nya trivselledare, som får chansen att utvecklas i ansvar, omsorg, kreativitet och ledarskap.
Trivselprogrammets mål är att:
• främja ökad och mer varierande lek/aktivitet på rasterna
• lägga tillrätta för att elever ska kunna bygga goda vänskapsrelationer
• minska konflikterna mellan elever
• främja värderingar och förhållningssätt som inkludering, vänlighet och respekt

Tack alla trivselledare för alla roliga saker ni hittar på för att rasterna ska bli extra bra för alla!