Hoppa till innehållet

Du är här:Start > Reportage

Kristinaskolan har anslutit sig till Trivselledarprogrammet

 

Från och med höstterminen 2013 kommer det att finnas trivselledare på Fjällkåpan. En trivselledare är en elev som är utsedd av oss vuxna på skolan och som har till uppgift att förbereda och organisera aktiviteter på vissa utvalda raster. För ett par veckor sedan var våra trivselledare, 16 elever, tillsammans med ansvarig pedagog på skolan , Josefin Wellsing, på utbildning i Masthugget där de utbildades till att kunna leda lekar och aktiviteter men de arbetade även med värderingsfrågor den här dagen.

Målen med trivselprogrammet är att:

·         Främja ökad och mer varierande lek på rasterna.

·         Hjälpa eleverna att bygga goda vänskapsrelationer.

·         Minska konflikter mellan elever.

·         Främja värderingar och förhållningssätt som inkludering, vänlighet och respekt.

Genom att ansluta oss till trivselprogrammet tror vi att detta kan bidra till en tryggare och mer aktiv rastmiljö på skolan. Fysisk aktivitet har positiva effekter på psykisk hälsa och inte minst inlärning, står det att läsa på trivselledare.se.

Om du vill läsa mer gå in på www.trivselledare.se