Hoppa till innehållet

Vad är det viktigaste för våra barn?

På ett gemensamt föräldramöte för år F-3 vårterminen 2013 samtalade vi om vad det viktigaste för våra barn är för något. Vi har bett Angelica Prybil, lärare i årets klass 3, att berätta något om de viktigaste sakerna som hon tog upp i sin inledande presentation på det föräldramötet. Länken till den presentationen kommer också att finnas med längst ner. Flera klasser, från förskoleklass till högstadieklasser, kommer även under höstterminen 2013 att ta upp dessa frågor.


Varför ville du och de andra lärarna på F-3 ha ett föräldramöte om vad som är det viktigaste för våra barn? Min erfarenhet som lärare och förälder är att barnen lär sig mest när de är trygga och mår bra. Jag tror att alla