Hoppa till innehållet

Frånvaro av elever ska anmälas varje dag. Detta för att nå en högre nivå av säkerhet. Undantaget är när ni reser bort, då söker ni ju ledigt för flera dagar.

När du ska anmäla frånvaro ringer du följande nummer:
Förskolan - 0721-83 20 63

En mycket viktig förändring gällande sjukanmälan för alla elever i klass F-8 börjar 17/2 2020. All rapportering sker från och med detta datum via Admentum.se. Om du saknar inloggning så kolla först din e-mail. Kontakta annars info@kristinaskolan.se

Sjukanmälan för elever i årskurs 9 görs via skola24 på 0515-777 125 resten av vårterminen 2020. Du knappar in barnets personnummer med 10 siffror.

Vi önskar att ni anmäler frånvaro senast kl 8.00, så att berörda lärare kan få informationen före skoldagens början.

Personal som är sjuk ska skicka sms till 0721-949679.