Hoppa till innehållet

Vi är Trygghetsteamet.

Det är vi som håller ihop Kristinaskolans arbete mot mobbning och kränkande behandling!

Fram till och med 2015 kallades vi AMT = Antimobbningsteamet. Från och med vt-16 heter vi Trygghetsteamet.

Vi arbetar med att vi på skolan ska ha det bra tillsammans och att alla ska känna sig trygga. Vi har Kristinaskolans fyra pusselbitar som vi vill ska genomsyra all verksamhet:
- trygghet
- gemenskap
- hänsyn
- kunskap.
Vi tror att om de tre första pusselbitarna finns för våra elever så tar de till sig den fjärde, kunskap, på bästa sätt.

När det uppstår konflikter som måste lösas så arbetar alla vuxna med detta och vi i Trygghetsteamet är med och vi arbetar tillsammans med elever, föräldrar och lärare för att lösa dessa på bästa sätt. Målet är att alla ska trivas på skolan. Här använder vi vår "Plan mot diskriminering och kränkande behandling". Vi i Trygghetsteamet är med och arbetar på de dagar alla elever är tillsammans, t.ex då vi har gemenskapsdagar som vildmarksdagen, idrottsdagar och "elevens val"- dagar. Dessa skapar en gemenskap mellan elever i olika klasser och åldrar och får som följd att vi på skolan känner varandra.

På Kristinaskolan vill vi också bjuda in till eller åka iväg till föreställningar och temadagar som arbetar med värderingsteman och teman inom kultur, hälsa, tema lika- olika, med mera. Detta kan ske bl.a på initiativ av oss i Trygghetsteamet.


För att allt arbete mot mobbning och kränkande behandling ska bli så bra som möjligt samarbetar vi med all personal, med elever och föräldrar, och med organisationer utanför skolan. Du är välkommen att ta kontakt med oss. Det är vi tillsammans som kan lyckas med Kristinaskolans arbete mot mobbning och kränkande behandling!

Vill du läsa Kristinaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling - klicka denna länk.