Hoppa till innehållet

Kristinaskolans sätt att jobba med utvecklingssamtal, skriftlig individuell utvecklingsplan, skriftlig dokumentation med mera, ht-14


Det har kommit nya regler om utvecklingssamtal och skriftliga omdömen.

De nya reglerna har som syfte att lärare inte ska lägga en alltför stor del av arbetstiden på administration, utan istället ha tid för undervisning. Samtidigt är det viktigt att elever och vårdnadshavare får tillräcklig information om elevernas kunskapsutveckling och utveckling i övrigt. Här följer en kort sammanfattning av hur Kristinaskolan anpassar sitt arbete till de nu gällande reglerna:


  • Som förut har vi utvecklingssamtal varje termin. Vid detta samtal tar vi upp elevernas kunskapsutveckling och utveckling i övrigt. Utgångspunkten är de kunskapskrav, normer och värden som beskrivs i läroplanen, LGR-11.

  • För eleverna i klass F-5 görs en SIUP = Skriftlig Individuell Utvecklingsplan en eller två gånger per läsår.

  • Eleverna i klass 6-9 får betyg varje termin. Därför skrivs ingen IUP som förut. Vid utvecklingssamtalen kan man göra minnesanteckningar.

  • Som grund för samtalen om elevernas kunskapsutveckling finns skriftlig dokumentation som elever och föräldrar får del av. Det dokumentet heter just “Skriftlig dokumentation”.

  • Under en övergångstid (för de elever som nu går i klass 2, 3, 5, 6, 8 och 9) används det gamla dokumentet “Skriftligt omdöme”. Det kommer från och med ht-14 att innehålla samma typ av dokumentation som de nya dokumenten “Skriftlig dokumentation”. Anledningen till att vi valt att ha kvar det gamla dokumentet är att man lättare ska kunna få en samlad bild av elevens kunskapsutveckling under hela det aktuella stadiet (Tre årskurser.)


Har du frågor kan du som alltid i första hand kontakta ditt barns lärare.