Hoppa till innehållet

Klicka på önskat dokument!

Elevanmälan

Fylls i för att anmäla nya barn till förskolan eller elever till Kristinaskolan.

Ledighetsansökan

Fylls i och lämnas till klasslärare i god tid innan önskad ledighet.

Kvalitetsredovisning

Kristinaskolans kvalitetsredovisning kommer inom kort.

Verksamhetsplan

Kristinaskolans nya verksamhetsplan kommer inom kort.

Försäkringsbesked, olycksfall

Göteborg stads försäkringsbesked för alla barn och ungdomar