Hoppa till innehållet

EHT Elevhälsoteamet på Kristinaskolan

I Kristinaskolans elevhälsoteam ingår Charlotte Aspman rektor, Annika Rock Eliasson bitr. skolledare, Julia Pramwall kurator, Katarina Forsström specialpedagog, Sonja Eskilsson skolsköterska och Per Imsen socialpedagog.


ELEVHÄLSAN -EHT

Elevhälsan är ett nytt begrepp i den nya skollagen. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram och betonas i de nya riktlinjerna från Skolverket. Inom elevhälsan arbetar man med värdegrundsarbete för att skapa goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

På Kristinaskolan satsar medlemmarna i elevhälsoteamet bland annat på

  • att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande och hälsa  

  • att stödja elevernas utveckling mot måluppfyllelse  

  • att ge stöd till pedagoger/mentorer i deras arbete  

  • att arbeta ute bland eleverna