Hoppa till innehållet

Enkät från Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Det kallas regelbunden tillsyn. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Enkäterna är en viktig del av granskningen. Dina svar hjälper oss att få en så bra bild av varje skola som möjligt.

Skolenkäten vänder sig till elever, pedagogisk personal och föräldrar/vårdnadshavare. Det är bara elever i årskurs 5, årskurs 9 i grundskolan samt år 2 på gymnasiet som behöver svara på enkäten.

Du som ska besvara enkäten får en kod och mer information från skolan. Det gäller både elever, föräldrar och pedagogisk personal.

För elever och föräldrar är det frivilligt att besvara enkäterna.

Publicerat den 5 februari