Hoppa till innehållet

Information från skolledningen

Skolinspektionen skriver till alla elever och vårdnadshavare:

Skolinspektionen kommer på besök till
din skola
Skolinspektionen besöker regelbundet skolverksamhet i hela landet. Både kommunala och fristående skolor ingår i Skolinspektionens inspektion. Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Läs mer i det brev alla elever och vårdnadshavare fått hem.

Publicerat den 19 oktober