Hoppa till innehållet

Kristinaskolan och coronaviruset

Uppdaterad info 15/3 2020

Utvecklingen av coronaviruset fortgår men råden för skola är fortfarande densamma. Är man frisk ska man vara i skolan och är man sjuk ska man vara hemma.

Det är viktigt att vi följer råden att vara hemma även vid förkylning. Glöm då inte meddela frånvaron.

Om det blir förändringar kommer de att meddelas på Admentum samt på vår hemsida.

Vi ser över vad vi gör för att minska risken för smittspridning och ser över vår organisation för att vara förberedda på hur vi ska agera om vi skulle få stort personalbortfall., eller skulle behöva planera för distansundervisning.

Vi följer de råd folkhälsomyndigheten ger och följer hur Göteborgs stad agerar.

Folkhälsomyndigheten: Länk till Folkhälsomyndigheten

Grundskoleförvaltningen: Länk till Grundskoleförvaltningen

Allt gott! Charlotte Aspman, Rektor

Publicerat den 7 mars