Hoppa till innehållet

Lite information i vårtider

Så har våren riktigt slagit ut och skolavslutningen närmar sig med stormsteg. Lite information om vad som händer den sista månaden:
25 maj Studiedag - förskola och fritids öppet.
4 juni Vildmarksdagen kommer i år att arrangeras stadievis som en halvdags friluftsdag.
9 juni skolavslutning -I år kommer vi inte ha gemensam avslutning med elever och föräldrar.
I förskoleklass till åk 6 kommer avslutningen ske på skoltid med en högtidsstund tillsammans i klassrummet.
Högstadiets elever kommer ha en lite mer cermoniell avslutning i Gunnareds kyrka kl.17.00. Även denna utan familj. Mer information kommer till er det berör.
10 juni Stängningsdag - förskola och fritids inte öppet
Fritids i sommar: Lämna in de tider ni behöver plats på fritids. v.28-31 har vi sommarstängt.

Så vill jag bara påminna om ett par av de förhållningsregler som gäller:
* Friska barn ska vara i skolan och sjuka barn ska vara hemma.
* Om man som vårdnadshavare är permitterad behåller barnen fritidsplatsen, men ska bara vara på fritids den tid vårdnadshavaren arbetar. Ex. Om en vårdnadshavare är permitterad på måndagar ska eleven gå hem direkt efter skolan på måndagar men är på fritids som vanligt övriga dagar.

Med vänliga hälsningar Charlotte Rektor

Publicerat den 7 maj