Hoppa till innehållet

Röda tråden i kunskapsutveckling

Röda tråden - tydliggör hur vi vill arbeta tillsammans.
Tillsammans med Skolverkets nya läroplan Lgr 11 arbetar vi som personal på Kristinaskolan fram hur vi vill skapa en god skola. Tanken är att från de yngsta till de äldsta klasserna ska det finnas gemensamma arbetssätt, ett gemensamt sätt att tänka - en röd tråd! Nu har vi kompletterat de dokument som finns på hemsidan.

Publicerat den 27 oktober