Hoppa till innehållet

Snart kommer Skolinspektionen och gör sin regelbundna tillsýn

Till vårdnadshavare och elever angående Skolinspektionens tillsyn

Snart kommer Skolinspektionen till Kristinaskolan för att genomföra en tillsyn.


Vad innebär tillsyn?
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen. Målet är att alla skolor ska vara bra skolor. Tillsynen ger en god grund för skolorna att utvecklas vidare.

Hur genomförs tillsynen?
Före tillsynen gör Skolinspektionen en kartläggning av alla skolors kunskapsresultat, tidigare tillsynsbesök och eventuella anmälningsärenden. Skolinspektionen tittar också på resultaten från den enkät som myndigheten genomfört i skolorna. Myndigheten väljer sedan att besöka de skolor där det bedöms finnas signaler om att en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till.


När det gäller de fristående skolorna får samtliga besök av Skolinspektionens inspektörer eftersom insynen är mindre i dessa verksamheter jämfört med i det offentliga skolväsendet.


Tillsynen kan ta olika form beroende på hur det är på skolan. Vi gör bland annat besök på lektioner, intervjuer med rektor, lärare och andra. Vi kommer också ibland att vilja träffa elever för intervjuer.


Behövs förberedelser inför samtalen?
De som ska medverka i intervjuerna får besked i förväg. Det behövs inga särskilda förberedelser. För eleverna finns inget tvång att delta i intervjuer. Om du som vårdnadshavare anser att barnet inte ska delta i en intervju bör du säga det till skolans personal.


Vad händer sedan?
När hela tillsynen är avslutad fattar Skolinspektionen ett beslut som blir en offentlig handling. Beslutet kommer att finnas på Skolinspektionens webbplats. I beslutet redogör Skolinspektionenför de eventuella brister som finns i skolan och som de ansvariga för skolan måste rätta till.


Mer information om regelbunden tillsyn
Gå in på webbplatsen, www.skolinspektionen.se och klicka på fliken "Inspektion" och sedan "Regelbunden tillsyn" eller via direktlänken, www.skolinspektionen.se/tillsyn .

Vid frågor är du välkommen att kontakta utredare Robert Holmblad,
tfn: 08-586 084 88, e-post: robert.holmblad@skolinspektionen.se.

Publicerat den 14 september