Hoppa till innehållet

Uppdaterade riktlinjer med anledning av coronaviruset

Vårdnadshavare och elever på Kristinaskolan!

Nu har vi gått ett par veckor i skolan och som vanligt vid skolstart så får vi en topp av förkylningar. I år tänker vi lite extra på detta. Det är viktigt att man är hemma vid alla förkylningssymptom och väntar 48 timmar som symptomfri innan man går tillbaka till skolan.

Nu har folkhälsomyndigheten öppnat upp för att skolbarn ska kunna testa sig för Covid-19 för att få en snabbare återgång till skolan. Detta innebär för de elever som väljer att testa sig.:

1. Från det att man testat sig fram till dess man får ett svar betraktas man som sjuk och ska vara i karantän.
2. Om eleven får ett positivt svar, dvs är smittad: Stanna hemma tills hen är helt symptomfri. Kontakta skolan (mentor, skolsköterska eller rektor). Eleven kan återgå till skolan även om den har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan hen blev sjuka, och om den varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.
3. Om eleven får ett negativt svar, dvs inte är smittad av coronavirus: När allmäntillståndet är så pass bra att eleven kan vara i skolan är den välkommen tillbaka. Framförallt behöver ni inte vänta 48 timmar innan återgång.

Publicerat den 7 september