Hoppa till innehållet

Uppdatering om Kristinaskolan och coronaviruset

Vårt fokus just nu är att ha en så normal skolgång som möjligt. Än så länge hålls skolan öppen men vi har de senaste veckorna lärt oss att regeringens beslut kan gå snabbt. Det skulle också kunna vara så att vi temporärt behöver stänga om allt för många i personalen blir sjuka. Vi planerar därför för att på kort tid kunna ställa om till distansundervisning. Många klasser har nu testat att ha lektioner med hjälp av Google Meet för att vara förberedda.

Att många elever är hemma för att de är sjuka är bra, då följer vi folkmyndighetens råd. Men det är viktigt att alla friska elever är i skolan. Det är också viktigt att de elever som är hemma sjuka så snart som möjligt tar igen det de missat. Meddela gärna klassföreståndaren om ni som vårdnadshavare vill komma till skolan och hämta böcker för att eleven ska kunna arbeta hemma.

Om en elev insjuknar under dagen kommer personal att kontakta vårdnadshavaren. Om eleven inte kan gå hem själv väntar eleven, om möjligt i ett eget rum, tills vårdnadshavaren kommer. Vi önskar därför att ni som vårdnadshavare skyndsamt hämtar era barn om det skulle bli aktuellt.

Läs gärna vad folkhälsomyndigheten skriver:Information till förskola och skola

Med vänlig hälsning
Charlotte Aspman Rektor Kristinaskolan

Publicerat den 19 mars