Hoppa till innehållet

Frånvaro av elever ska anmälas varje dag. Detta för att nå en högre nivå av säkerhet. Undantaget är när ni reser bort, då söker ni ju ledigt för flera dagar.

När du ska anmäla frånvaro ringer du följande nummer:
Förskolan - 0721-83 20 63

Sjukanmälan för alla elever i klass F- 9 görs via Admentum.se. Om du saknar inloggning så kolla först din e-mail. Kontakta annars info@kristinaskolan.se

Vi önskar att ni anmäler frånvaro senast kl 8.00, så att berörda lärare kan få informationen före skoldagens början.

Personal som är sjuk ska skicka sms till 0721-949679.