Hoppa till innehållet

Frånvaro av elever ska anmälas varje dag. Detta för att nå en högre nivå av säkerhet. Undantaget är när ni reser bort, då söker ni ju ledigt för flera dagar.

När du ska anmäla frånvaro ringer du följande nummer:
Förskolan - 0721-83 20 63

En mycket viktig förändring gällande sjukanmälan för alla elever i klass F-9 börjar ht 2016. All rapportering sker till samma nummer, oavsett vilken klass ditt/dina barn går i. Ett samtal per barn behöver ringas varje frånvarodag till nummer 0515-777 125 och du knappar in barnets personnummer med 10 siffror.

Vi önskar att ni ringer senast kl 8.00, så att berörda lärare kan få informationen före skoldagens början.

Personal som är sjuk ska skicka sms till 0721-949679.